"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

   
c

Visjon
"Hordaland skal være en ledende energiregion"


c

Hovedmål
HOG Energi skal sammen med andre bidra til økt verdiskaping, teknologi- og kompetanseutvikling til beste for regionen innen energiområdet


c

Virksomhet
HOG Energi fremmer viktige strategiske energisaker med potensial for næringsutvikling i regionen gjennom alliansebygging og prosjektutvikling i samspill med myndigheter, industri og FoU.

Les mer >


c

Verdier
HOG Energi skal skape nytte gjennom å være:
– Fremsynt
– Strategisk
– Handlekraftig


Flere nyheter >>  Fremtidens energi – fornybar energi

Hvilke former for energi vi benytter oss av er kritiske for hvordan fremtiden kommer til å bli. Ved å øke forbruket av fornybar energi vil vi kunne forbedre fremtidsutsiktene for livet på jordkloden. Lær mer om hvilke former for fornybar energi vi kan benytte oss av i dette innlegget. 

Så, hva er en fornybar energikilde? Per definisjon er det en energikilde som har sin opprinnelse i naturen og som, innenfor et menneskelig tidsperspektiv, kontinuerlig fornyes. Med andre ord, en utømmelig energikilde som vi kan benytte oss av kontinuerlig. 

Det er en rekke former for fornybar energi som brukes i dag, og jeg går nærmere inn på dem litt lengre ned i innlegget. Selv om folk generelt er ganske flinke til å fokusere på miljøet, er det utvilsomt mange områder hvor det kan forbedres. 

Ofte er det lett å tenke at man ikke kan påvirke miljøet, og at det derfor ikke nytter å gjøre noe. Det er ikke sant, og det er ofte med de små tingene det starter. Som for eksempel å gå eller sykle i stedet for å kjøre bil, kjøpe mat med mindre emballasje, benytte seg av nettcasino i stedet for å besøke et landbasert casino, og mye mer. 

Ulike former for fornybar energi 

Tidligere forskning, og mer og mer fokus på fornybar energi har sørget for at vi allerede vet om, og benytter oss av, flere ulike fornybare energikilder. I tillegg til at det stadig dukker opp flere etter hvert som det forskes. 

Her er noen former for fornybar energi: 

  • Solenergi: Innstrålt lys og varme fra solen, og den viktigste fornybare energikilden.
  • Vindenergi: Luft i bevegelse driver vindturbiner. 
  • Vannfallsenergi: Vassdrag driver kraftstasjoner. 
  • Tidevannsenergi: Tidevannet endrer nivåforskjellene i havet, som utnyttes til kraftproduksjon. 
  • Bioenergi: Biologisk materiale produseres gjennom fotosyntesen som kan brukes direkte, i form av ved. Eventuelt kan det også bli omdannet til flytende biodrivstoff.
  • Geotermisk energi: Store mengder energi lagret inne i jordens indre.   

Per dags dato står fornybar for en særdeles beskjeden del av verdens samlede energiforbruk. Det er veldig tydelig at noe må gjøres hvis vi vil fortsette å bo og bruke jordkloden. Det er viktig at vi begynner å bruke de fornybare energikildene mer aktivt, og at de tar mer og mer over for ikke-fornybare energikilder.