"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Prosjekter

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Biogass i Hordaland

Naturvernforbundet Hordaland (NVH) og Hordaland Olje og Gass (HOG) har gjennomført et samarbeidsprosjekt om biogass. Målet for prosjektet var at økt bruk av biogass ville være gunstig både for miljø og næring.

Prosjektet ga en samlet oversikt over potensialet for produksjon av biogass i Hordaland, og koblet dette mot aktuelle brukere og brukergrupper av biogass i enkelte deler av fylket.

Prosjektet er videreført i en detaljstudie for biogassanlegget i Odda.


Biogass er en samlebetegnelse på brennbare gasser som dannes ved nedbrytning av biologisk materiale, og består av hydrokarboner. I motsetning til fossil gass bidrar forbrenning av biogass ikke til klimaforurensing.
En rekke ressurser kan brukes som råstoff for produksjon av biogass – blant annet matavfall, landbruksavfall, kloakkslam og avfall fra fiskeri- og næringsmiddelindustrien. Biogassen kan brukes til oppvarming, eventuelt med strømproduksjon, og til transportformål.

Økt satsing på biogass i Hordaland er god miljøpolitikk. Utnyttelse av avfall til produksjon av biogass er fornuftig bruk av ressurser, og dessuten er biogass en fornybar energibærer, sier John Martin Jacobsen i Naturvernforbundet Hordaland.

I prosjektet vil aktuelle ressurser for produksjon av biogass i Hordaland kartlegges, og det vil pekes på bruksområder som er praktisk gjennomførbare.

Det finnes noen gode eksempler på produksjon og utnyttelse av biogass i fylket vårt, men vi ligger fortsatt langt bak svenskene, for eksempel. Vi håper at samarbeidsprosjektet vil føre til at konkrete prosjekter blir gjennomført og biogassen får et løft, sier Astrid Håvik i HOG.

I samarbeidsprosjektet bidrar en rekke organisasjoner og bedrifter med sine kunnskaper og innspill for å kartlegge mulighetene og peke på hvor og hvordan biogass kan realiseres i Hordaland.Link til Naturvernforbundet sine hjemmesider

Read file
 Har kan du laste ned den ferdige rapporten