"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Prosjekter

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Prosjekter i HOG Energis regi

HOG Energi skal sammen med andre være en pådriver og tilrettelegger for utnytting av naturressursene på sokkelen til verdiskapning i Hordaland. Blant annet har vi over lang tid arbeidet med å ta i bruk naturgass i Hordaland, med utgangspunkt i naturgassanleggene på Kollsnes.

Noen av prosjektene vi arbeider og har arbeidet med, er:

* Biogass i Hordaland
* Gassdistribusjon Sunnhordland
* LNG i truck og industritransport
* Gassbussprosjektet
* Mongstad
* Kompetanse/teknologi
* Baltic Biogas Buses

klikk på link til venstre for mer informasjon om enkelte av prosjektene.