"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

CO2-lager gir fremtidsmuligheter

Statoil er i dag blitt tildelt kontrakt for konseptstudier og forprosjektering av CO2-lager på norsk sokkel. HOG Energi har arbeidet med denne saken over lengre tid. Et CO2-lager med tilhørende CO2-mottak på land i Hordaland åpner opp for er rekke industrielle muligheter både for Norge og vår region, sier Ove Lunde i HOG Energi.

NYHET FRA OED:

CO2-lager i Noreg

Gassnova har i dag tildelt kontrakt for konseptstudier og forprosjektering av CO2-lager til Statoil ASA.

- CO2-håndtering er ein viktig del av regjeringa sin klimapolitikk. Med denne tildelinga er vi eit steg nærare å kunne lagre CO2 på norsk sokkel, seier olje- og energiminister Terje Søviknes.

-Regjeringa la fram sin strategi for arbeidet med CO2-handtering i budsjettet for 2015. Vi bygger stein på stein og følgjer industriell praksis i utviklinga av fullskalaprosjektet. Med dagens tildeling følgjer vi opp planen vi la i strategien, seier Søviknes.

Moglegheitsstudiene frå juli 2016 viser at ein kjede med CO2-fangst, -transport og -lagring er teknisk mogleg i Norge. I det vidare arbeidet skal prosjektet bli planlagt og studert i større detalj og med meir nøyaktige kostnadsestimat. Konseptstudiene og forprosjektering dannar saman eit grunnlag for å fatte investeringsavgjerd i prosjektet som er planlagt våren 2019.

OED vil arbeide for at det i løpet av planleggingsfasen vert etablert ei gruppe av selskap som kan samarbeide om utvikling av eit CO₂-lager. Statoil har lagt fram planar for korleis eit slikt samarbeid kan etablerast. Dette vil bidra til at fleire nyt godt av erfaringane og kunnskapen som kjem ut av prosjektet.

Gassnova har tidlegare i år tildelt kontraktar for konseptstudier av CO2-fangst til Klemetsrudanlegget i Oslo, Norcem i Brevik og Yara i Porsgrunn. Gassco har tildelt kontrakter for konseptstudier for skipstransport til Larvik Shipping og Brevik Engineering. Med dagens tildeling er studiekontraktar for alle delane av fullskalaprosjektet tildelt.

Kilde: Olje- og energidepartementet