"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Fagutdanning er viktig for framtidens kompetanse i næringen

Framtidig rekruttering av fagpersonell til petroleumsnæringen var tema for en samtale mellom olje- og energiminister Terje Søviknes, Gustav Bahus og Jørgen Eriksen fra Fagskolen i Hordaland og Ove Lunde fra HOG Energi.

Et av de mange konsekvensene som følge av nedgangen i næringen siden 2014 er lave søkertall til utdanning innen petroleum. Alle utdanningsinstitusjonene i Norge har merket dette og utviklingen ble tatt opp med olje- og energiminister Terje Søviknes på et møte i Bergen i dag.

Det er ikke bare høyere utdanning som er blitt påvirket av situasjonen, også fagskolene har merket det. Fagskolen i Hordaland og HOG Energi har i fellesskap satt dette temaet på dagsorden og ønsker å igangsette tiltak i samarbeid med myndigheter og næringsaktører. Dette var konklusjonen etter en samtale med ministeren som oppfordret til å jobbe videre med saken.