"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Dialogmøter med olje- og energiminister Terje Søviknes

Med HOG Energi som vert gjennomførte tirsdag olje- og energiminister Terje Søviknes dialogmøter med petroleumsnæringen i Bergen og på Sotra, og med sentrale politikere i kommunene og Hordaland fylkeskommune.


Møtene ble holdt på Fagskolen i Hordaland og på CCB på Ågotnes, og begge steder var det stor interesse for statsrådens besøk. Det var da også en offensiv olje-og energiminister som hadde et meget budskap til de frammøtte representantene. -Næringen har framtiden foran seg og kommer til å være Norges viktigste næring i mange år framover, slo Søviknes fast. Sentrale myndigheter har nok i litt for sterk grad fokusert på omstilling, og i for liten grad fått fram hvor viktig næringen kommer til å være for framtidige inntekter, sysselsetting, kompetanseutvikling og verdiskaping her i landet. Vi trenger sterkere fokus på rekruttering, og må for all del unngå at de unge som i dag velger utdanning skremmes bort fra petroleumsnæringen, slo statsråden fast. -Vi kommer til å få flere viktige utbygginger på norsk sokkel i årene framover, og jeg håper at regjeringens offensive tildelingspolitikk skal føre til nye viktige funn som kan gi utbygginger i årene som kommer, sa statsråden. I dialogen med næringens representanter og lokale politikere fikk statsråd Søviknes gode råd og innspill som han lovet å se nærmere på. På Ågotnes møtte Søviknes representanter for flere selskaper som har vært gjennom knallharde tiltak for å tilpasse seg nedgangen i næringen de siste par årene. Presentasjonene her på Ågotnes har vært meget nyttige for meg som fersk olje- og energiminister. Mange av de tiltakene som selskapene presenterte i dag stiller jeg meg helt og fullt bak, og vil arbeide videre med. Dagen i dag har vært svært nyttig. Vi har alle en jobb å gjøre for å få næringen tilpasset framtiden, og jeg kan forsikre alle om at vi departementet og i regjeringen skal arbeide hardt for i fellesskap med næringens aktører for å finne fram til det grunnlaget som skal sikre næringen gode arbeidsbetingelser i lang tid framover. Dette har vært en svært givende og nyttig dag, fastslo olje- og energiminister Terje Søviknes.