"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Storsatsning på Ågotnes

En lokal investorgruppe starter nytt selskap på Ågotnes, Sotra. Det nye selskapet heter Fabtech AS og er i drift fra oktober.

Det ansettes 15-20 personer ved oppstart og ambisjonene og vekstpotensialet er stort.
- Selskapet regner med kunne ansette ytterligere 10-20 personer det første året, sier grunder og administrerende direktør, Gert Chr. Strindberg.
Fabtech overtar leiekontrakter, bygg og utstyr som tidligere har tilhørt Aker Solutions' forretningsområde for vedlikehold og modifikasjoner (MMO) på Ågotnes.
- Vi har sikret oss bruksrett til alle eksisterende sveiseprosedyrer kvalifisert for bruk i
Arealene på Ågotnes. Som et frittstående ende selskap kan Fabtech betjene alle kunder og markedssegmenter, noe som gir et nytt grunnlag for drift og et stort tjenestespekter, sier Strindberg.
Avgjørende var det også å få med CCB på eiersiden. Basen satser stort på ettermarkedstjenester og vedlikehold. I vår sikret de seg en viktig vedlikeholdskontrakt på subsea-materiell for Statoil og det satses i tillegg på å ta en god posisjon innen skipsvedlikehold og reparasjoner i årene fremover. Fra før er CCB en stor aktør på riggvedlikehold og samlet sett gir dette en solid bredde.
På Ågotnes er det bygget opp en kjernekompetanse over flere tiår innen vedlikehold og modifikasjoner.
- Fabrikasjonskunnskapen her er blant den beste i Norge, og det ville vært et stort tap for det industrielle miljøet i Hordaland om kompetansen gikk tapt, sier Strindberg. -Vi har derfor oppfordret personer med denne bakgrunnen til å søke jobb i selskapet.
Investorgruppen består av H-Invest og CCB på Ågotnes, samt Ståle Raa og Gert Chr. Strindberg. I tillegg vil de som ansettes fra start få tilbud om å være med som aksjonærer.
Ambisjonene for Fabtech er store. Planen er å ta tilbake den posisjonen verkstedet har hatt mot offshore-kunder basert på et bredere kundegrunnlag. I tillegg vil Fabtech sikte seg inn mot skipsindustri, oppdrettsnæring og landbasert industri.
-Vi forventer å omsette for 30-50 millioner de første årene og betydelig mer etter hvert, sier Gert Chr. Strindberg. -Vi har identifisert et vekstpotensial innenfor nye tjenester. Det vil kreve ytterligere investeringer og det vil vi få på plass.
Mens en rekke oljeselskaper og oljeservicebedrifter har varslet omfattende permitteringer de seneste dagene mener Fabtech at tidspunktet er riktig for å satse på denne type virksomhet.
- Vi må bruke et par år for å bygge det opp, men så tror vi offshore-markedet vil komme sterkt tilbake. Investorene er industrielle og langsiktige. Vi er opptatt av å skape trivelige, trygge og langsiktige arbeidsplasser, avslutter Strindberg.