"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

CCB og Risavika i spennende regionalt havnsamarbeid

CCB (Coast Center Base) Ågotnes og Risavika Havn AS informerer om at de har signert en intensjonsavtale om etablering av et felles terminalselskap. Dette selskapet vil bli markedsført under merkenavnet Westport. Begge selskapene ser på dette som et viktig skritt på veien til å etablere et slagkraftig havneterminalselskap som dekker de tettest befolkede områdene på Vestlandet.

I 2015 lanserte Risavika havn og Stavangerregionen havn sin felles satsning under merkenavnet Westport. Målsetningen er å etablere en løsning som bidrar til økt attraktivitet og konkurransekraft for sjøtransporten, og derved flytte mer gods fra vei til sjø. Ambisjonen er at Westport skal være den foretrukne havneterminalløsningen på Vestlandskysten, gjennom smarte, kostnadseffektive, forutsigbare og trygge logistikkløsninger. Westport skal skape en attraktivitet som bidrar til å få både nasjonale og internasjonale godsstrømmer direkte inn og ut fra Vestlandet. «Hver for oss blir vi for små, derfor vil dette samarbeidet skape nye muligheter. Vi representerer nå et bakland på i underkant av 1 million mennesker, som gir en helt annen attraktivitet enn tidligere. Ambisjonen er å få flere skipsanløp til Vestlandet og dermed bidra til de nasjonale målsetningene om årlig å overføre last tilsvarende 350.000 trailer fra vei til sjø.» sier hhv CCB og Risavika Havns CEO, Kurt Rune Andreassen og Steinar Madsen i en felles uttalelse.
Vi ser derfor en mulighet for å få til et større samarbeid i Bergen der både CCB og BoH kan spille en nøkkelrolle for å sikre økt volum til Vestlandet SmartPort konseptet som er utviklet for Risavika Havn vil danne grunnlag for den konseptuelle løsningen i det nye selskapet, og ambisjonen er å være operative med det nye selskapet i 2017. CCB har frem til i dag vært en forsyningsbase- og terminal, men store deler av denne aktiviteten er flyttet til Mongstad. CCB som ligger på Ågotnes på Sotra, 26 kilometer fra Bergen sentrum, har dermed betydelig kapasitet.

Kilde: Pressemelding fra CCB, 7.09.2016