"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Ingen nye forskningssentre til Hordaland

Forskningsrådet har nå avgjort hvem som får tildelt de nye forskningssentre for miljøvennlig energi FME. Ingen av søknadene som kom fra FoU-miljøene i Bergen nådde opp i konkurransen, og mesteparten av tildelingen gikk til Trondheim.

Daglig leder Ove Lunde i HOG Energi sier i en kommentar at det er svært skuffende at Bergensmiljøet ikke nådde opp med noen av sine søknader. De siste par årene har Bergen og Hordaland tapt i konkurransen om å få tildelt nye forskningssentre. Dette uroer oss og det der ut til å være en trend at søknadene ikke er gode nok. Spørsmålet som må stilles nå både hos søkerne selv og i det politiske miljøet i Bergen og Hordaland er hvorfor det stadig ender slik. I HOG ønsker vi å få til en dialog med alle aktuelle parter for å se om det er en spesiell grunn til at FoU-miljøene våre stadig kommer til kort. Vi mener det ikke er sunt at de aller fleste av de nye forskningsprosjektene havner i Trondheim. Våre lokale FoU-miljøer har i mange tiår vist at de har kompetanse i verdensklasse. Til tross for dette går prosjektene andre steder i landet. Denne trenden må vi få snudd, og vi oppfordrer også våre politikere til å sette utviklingen på dagsorden, sier Ove Lunde.