"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

NorSea Group blir en viktig del av Forsvarets logistikkberedskap

NorSea Group og Wilh. Wilhelmsen har inngått en historisk beredskapskontrakt med Forsvaret Opplyser CCB i en pressemelding..

Kontrakten, som er på 7 år, gir blant annet Forsvaret anledning til å benytte baseinfrastrukturen NorSea Group besitter langs hele norskekysten.

– Dette er første gang Forsvaret inngår en så viktig og omfattende beredskapskontrakt med en sivil næringslivsaktør. Beredskapskontrakten vil styrke Forsvarets reaksjonsevne og Wilhelmsens og NorSea Groups logistikkleveranser vil ha en vesentlig betydning for vår beredskap i tillegg til at den gir oss større utholdenhetsevne, sier forsvarsjef Haakon Brun-Hanssen.
Med sine 9 strategisk plasserte forsyningsbaser langs hele Norges kyst er NorSea Group Norges største eier av baseinfrastruktur. Selskapet, som eies av Wilh. Wilhelmsen-gruppen (40 %), Eidesvik-gruppen (28 %) og Møkster-gruppen (28 %), har siden 1965 levert base- og logistikktjenester til olje- og gassindustrien.

- NorSea Group skal i første omgang levere logistikktjenester til Heimevernet og logistikkstøtte til allierte forsterkningsstyrker. Med 50 år i bransjen har vi lang erfaring med store og kompliserte logistikkoperasjoner, fremhever John Stangeland, CEO i NorSea Group.

Wilhelmsen har samarbeidet med Forsvaret i mange tiår og tradisjonen strekker seg tilbake til andre verdenskrig. NorSea Group har også erfaring fra sivilt-militært samarbeid, og hadde blant annet ansvar for å anlegge og drive flere provisoriske militærleirer i forbindelse med vinterøvelsen Cold Response i 2014.
- Vi ser fram til å jobbe tettere sammen i årene som kommer for å støtte Forsvaret i deres forberedelser til og forsvar av Norge, sier Stangeland.
– Det er gledelig å kunne bruke kompetansen vi har opparbeidet til å støtte det norske Forsvaret og de strenge nasjonale kravene de setter til beredskap og sikkerhet, uttaler Thomas Wilhelmsen, konsernsjef i Wilh. Wilhelmsen-gruppen.
Styrker Heimevernet og Forsvarets evne til å motta allierte forsterkningsstyrker Beredskapskontrakten innebærer at NorSea Group blir ansvarlig for oppsetting og forsyning av Heimevernet ved nasjonal krisehåndtering samt å bistå allierte styrker som kommer til Norge i fred, krise og eventuelt krig.
– Beredskapskontrakten vil gjøre Heimevernet klar til å løse oppdrag mye raskere enn før, og gjør avdelingen mer relevant en på svært lenge, sier forsvarssjefen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Lars Haug, COO, NorSea Group +47 913 76 769
Benedicte Teigen Gude, GVP corporate communications, Wilh. Wilhelmsen group +47 959 07 951
Simen Rudi, communication advisor, Norwegian Defence Logistics Organisation + 47 959 05 875