"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Coast Center Base AS kjøper Mongstadbase AS

NorSea Group AS ble 7. januar i år tildelt kontrakt for base- og terminaldrift på Mongstad for Statoil fra og med 1. juli 2015. Coast Center Base AS (CCB), som er 50% eiet av NorSea Group AS, vil stå som utførende for kontrakten på Mongstad.

CCB og Mongstadbase har inngått en intensjonsavtale som er basert på at man i løpet av våren 2015 skal sluttføre forhandlingene om en transaksjon der CCB erverver 100% av aksjene i Mongstadbase AS.

Adm. direktør i Coast Center Base AS, Kurt R. Andreassen, uttaler:
Etter tildeling av kontrakten på Mongstad har det vært naturlig for oss å gå i dialog med Mongstadbase med tanke på å få til en samordnet løsning hvor vi tar ut det beste av våre selskapers kompetanse og lange erfaring. Når rammebetingelser endres, er det fornuftig å satse på innovasjon. Å finne frem til nye måter å samarbeide på handler om akkurat det. Ved å sette sammen etablert kompetanse og kapasitet vil CCB og Mongstadbase kunne ta hånd om et økende volum og utvikling av våre basekonsepter basert på kvalitet og effektivitet. Overtagelse av selskapet vil skape et grunnlag for optimal ressursutnyttelse både på Mongstad og Ågotnes. Med den positive innstilling vi har møtt i prosessen hittil har vi stor tro på at vi skal få til utvikling og vekst i fremtiden.

Daglig leder i Mongstadbase, Ragnhild T. Langøy, uttaler: "Gjennom de siste ukers samtaler har det blitt klart at det er et godt grunnlag for å samarbeide med CCB framover og derigjennom dra veksler på kompetansen og erfaringer i begge organisasjoner. Vi er veldig godt fornøyd med at vi nå har blitt enige om en overtakelse av Mongstadbase AS. Behovet for å se på tilpasninger av organisasjon og bemanning bortfaller naturlig nok ikke, men dette gir oss et bedre grunnlag til å ta gode valg i denne prosessen".

Kontaktpersoner:
Kurt R. Andreassen (CCB), telefon (+47) 977 01 322
Ragnhild T. Langøy (Mongstadbase), telefon (+47) 995 06 900