"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Norsk oljeproduksjon er på vei opp igjen

Norsk oljeproduksjon er på vei opp igjen for første gang siden 2000, skriver Adresseavisen i dag.


Hvert eneste år siden tusenårsskiftet har oljeproduksjonen falt i oljelandet Norge. I år snur trenden, skriver Adresseavisen.

Den norske produksjonen ventes å komme opp i 1,52 millioner fat per dag i 2014, ifølge tall fra Oljedirektoratet. Det er bare halvparten av produksjonen i toppåret 1997, men 50.000 fat mer enn anslaget for 2013. Også i årene framover ventes oljeproduksjonen å øke.

- Vi har hatt en periode med historisk høye oljepriser, og har sett store investeringer på norsk sokkel. I tillegg har vi hatt høy leteaktivitet og nye funn. Petroleumsnæringen er og vil være den viktigste næringen for Norge også i flere tiår framover, fastslår olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Den samlede produksjonen av olje og gass fra norsk sokkel nådde en topp i 2004. Siden har gassproduksjonen fortsatt å øke, men ikke nok til å kompensere for produksjonsfallet fra gamle oljeelefanter som Statfjord, Gullfaks og Oseberg.

- Vi kommer neppe tilbake til nivåene rundt 2000, men vi greier kanskje å øke noe i forhold til det vi har sett de siste årene, sier oljeprofessor Øystein Noreng ved Handelshøyskolen BI.

Nye selskaper som Det norske og Lundin har mye av æren, mener han.

Også i Barentshavet er det gjort store funn som hovedsakelig inneholder olje. Skrugard, Havis og Gotha kan bli blant bærebjelkene i den norske oljealderen fram mot 2050, og kanskje enda lenger.

- Alle snakker om hva Norge skal leve av etter oljen. Vi burde heller snakke om hva vi burde leve av sammen med oljen, sier Noreng.

Kilde: offshore.no og Adresseavisen