"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Dette mener HOG om den nye regjeringsplatformen

HOG energi er det øverste interesseorganisasjonen for energinæringen i Hordaland. Medlemmene våre kommer både fra de aktuelle petroleumskommunene i fylket, og fra de viktigste næringsaktørene.Vi har følgende kommentarer å gi til den påtroppende regjeringens plattform innen energiområdet.


Det er, som vi uttalte i BT for noen dager siden, både overraskende og skuffende at det ikke skal åpnes for petroleumsaktiviteter i Lofoten, Vesterålen og Senja. Sammen med næringens aktører vil vi imidlertid ikke la denne viktige saken dø hen i de neste fire årene, men og benytte alle passende anledninger til jevnlig å fokusere på saken som er svært viktig for den framtidige sysselsettingen i petroleumsnæringen i Hordaland.
Når det er sagt, vil vi gjerne gi den påtroppende regjeringen ros for å legge opp til en aktiv og bærekraftig energipolitikk. Det gjelder satsing både innenfor fornybare energikilder og videreutvikling av eksisterende petroleumsvirksomhet.
Spesielt gledelig er det å slå fast at regjeringen ønsker å gjennomføre en økt satsing på petroleumsforsking, og på kontinuerlig kompetanse-og teknologiutvikling som kan opprettholde aktivitetsnivået på norsk sokkel. Denne satsingen vil også bidra til å sikre de viktige arbeidsplassene i næringen i mange år framover.
I Bergen og Hordaland er det gjennom de 40 første årene av norsk petroleumsvirksomhet bygget opp kompetanse i verdensklasse når det gjelder forskning teknologiutvikling og innovasjon. Universitetet i Bergen, Christian Michelsen Research, Uni Research og utdanningsinstitusjonene i vår region kan med den satsingen regjeringen legger opp til gi nye bidrag og spille en framtidig sentral rolle i utviklingen av norsk energi- og petroleumsvirksomhet.