"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Må satse sterkere på videreutvikling av TCM

Nøkkelen til realiserbare CCS-fullskalaprosjekter ligger hos en mer åpen TCM med bredere deltakelse fra forskning og industrien sier daglig leder Ove Lunde i HOG Energi.

Når vi ser på prisutviklingen i fullskalaprosjektet er det naturlig at det kommer en beslutning på skrinlegging av fullskalaplanene på Mongstad. En investeringskostnad på 14 Mrd på et slik anlegg er en høy pris som ikke er bærekraftig, sier Lunde.

HOG Energi har i mange år jobbet for at TCM skal videreutvikles med større vekt på næringsutvikling og særlig med større deltakelse fra våre forskningsmiljø fra Universitetet i Bergen, CMR og UniResearch i tillegg til andre nasjonale miljøer. Når investeringen på TCM allerede er gjort og senteret er godt i gang med sin virksomhet ligger alt til rette for at en skal videreutvikle det til en mer komplett kompetansesenter der alle kreftene nasjonalt samles, sier Lunde. HOG Energi vil på det sterkesete anbefale den nye regjeringen å satse på en slik retning slik at en når målet om å utvikle optimale renseteknologier og samtidig oppnår en fornuftig pris når renseanlegg skal bygges, avslutter Ove Lunde.