"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Elektrifiserer Martin Linge-feltet med kraft fra Hordaland

Martin Linge feltet vil få hele sitt energibehov dekket med kraft fra land. Anlegget skal være lokalisert i vest for Kollsnes i Hordaland og bygges av Siemens.

Siemens ihar inngått en avtale med Total E&P Norge om byggingen av et elektrifiseringsanlegg på land utenfor Bergen. Avtalen har en verdi på halv milliard kroner, og Martin Linge får dermed hele energibehovet dekket med kraft fra land.

Velger bort gassturbiner
Avtalen innebærer at Siemens får et totalansvar for byggingen av et landanlegg som sørger for strøm til Martin Linge, et olje- og gassfelt som ligger om lag 160 kilometer vest for Kollsnes i Hordaland hvor anlegget skal stå, ved den norsk-britiske sokkelgrensen. Elektrifisering av norsk sokkel er i tråd med myndighetenes langsiktige mål om å redusere CO2-utslippene fra olje- og gassindustrien. Og Martin Linge blir nå blant de første plattformene på norsk sokkel som velger bort alle forurensende gassturbiner til havs, med ren fornybar kraft fra land.

- Elektrifisering av olje- og gassvirksomheten med kraft fra land er et viktig tiltak for å redusere klimautslippene og øke effektiviteten i produksjonen. For å lykkes med dette kreves det avansert og innovativ teknologi. Det er derfor en stor anerkjennelse til oss som leverandør når fremtidens olje- og gassplattformer blir realisert med energieffektive og miljøvennlige løsninger fra Siemens, sier administrerende direktør Per Otto Dyb i Siemens i Norge.

Strøm fra land er dessuten mer effektiv energibruk enn gassturbiner, samt at det bidrar til høyere tilgjengelighet og bedre arbeidsforhold for de som jobber på plattformen.

En halv milliard
Det elektriske landanlegget til Martin Linge skal bygges ved Kollsnes utenfor Bergen og ferdigstilles i 2015. Avtalens verdi er på om lag 500 millioner kroner, og vil dermed bli den største Siemens har inngått av denne typen.

- Dette er en avansert teknologisk løsning som setter svært høye krav til pålitelighet og leveringssikkerhet. Derfor er vi veldig stolte av at store internasjonale oljeselskaper som Total velger Siemens' løsninger. Det viser vår styrke innen engineering og vår evne til å gjennomføre store komplekse prosjekter, sier divisjonsdirektør Nils Klippenberg i Siemens.

Tilsvarer 24.000 husstander
Anlegget Siemens nå bygger på land, skal sende høyvolts vekselstrøm (AC) gjennom en 161 kilometer lang sjøkabel ut til plattformen. Dette blir verdens lengste kabel av sitt slag. Effekten på 55 megawatt i kabelen vil tilsvare kraftbehovet til 24.000 husstander.

- Landanlegget til Martin Linge blir nå det andre anlegget som Siemens bygger i Norge med slik avansert teknologi. Det første anlegget ligger i Hammerfest og skal forsyne Goliat med strøm. Dette betyr at vi nå er markedsleder for slik teknologi, sier Klippenberg.

Fakta om leveransen fra Siemens:
• Det skal bygges en ny trafostasjon på Kollsnes, inkludert nye transformatorer, koblingsanlegg (GIS-anlegg), SVC-anlegg (statisk kompensator) og reaktorer samt en 1,5 km kabeltrasè med både 300 kV og 100 kV kabler.
• Byggingen av trafostasjonen er en totalleveransekontrakt, inkludert prosjektering, innkjøp, levering, bygging og idriftsettelse (EPSCC-kontrakt).
• Siemens vil også levere kontrollsystemer på land for styring av trafostasjon, samt målesystemer ute på plattformen.
• Løsningen vil bli bygget med duplikate systemer, for å sikre en stabil forsyning av kraft til plattformen (redundans).
• Arbeidet starter sommeren 2013 og skal ferdigstilles for test av sjøkabelen i 2015.


Kilde: Saken er hentet fra Offshore.no

http://offshore.no/sak/37805_skal_forsyne_martin_linge_med_stroem