"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 
Photo: Øyvind Hagen. Statoil
Photo: Øyvind Hagen. Statoil

Nytt funn gir forlenget liv til Gullfaks

Statoil har sammen med partner Petoro påvist betydelige tilleggsressurser i Shetland-gruppen/Lista-formasjonen i Gullfaks-lisensen.

– Funnet gir nye volumer som raskt kan gi produksjon av høy verdi og gir nye lovende perspektiver for feltet og installasjonene. Dette er et resultat av Statoils strategi for revitalisering av norsk sokkel, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

Produksjonsbrønn 34/10-A-8 på Gullfaks A-plattformen der brønntesten er gjennomført, viser nå en høy og stabil produksjon på 7500 fat/dag. Brønnen har produsert nærmere 1 million fat siden desember 2012.

Foreløpige beregninger basert på tolkning, modellering, formasjonstester og prøvetaking i det aktuelle intervallet viser at nye utvinnbare ressurser er i størrelsesorden 40-150 millioner fat oljeekvivalenter, men det er knyttet stor usikkerhet til dette ressursestimatet.

Våre modeller indikerer ytterligere oppsidepotensial og det pågår nå videre datainnsamling og studier for å avklare potensialet og videre utvikling av disse ressursene.

Gullfaks ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen og ble satt i produksjon 22. desember 1986. Feltet er bygd ut med tre faste installasjoner og har produsert mer enn 2,4 milliarder fat olje og 56 milliarder sm3 gass.

Rettighetshavere på Gullfaks-feltet er Statoil (operatør) med 70 prosent, og Petoro med 30 prosent.

Kilde: Statoil.com