"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 
Jarand Rystad. Foto: Gunnar Bløndal
Jarand Rystad. Foto: Gunnar Bløndal

Profilert oljeanalytiker oppfordrer oljeselskap til å flytte fra Stavanger

Stavanger har forsømt sine plikter og har ikke bygget ut den nødvendige infrastrukturen. Nå må oljebyen være sjenerøs og dele på arbeidsoppgavene, forteller analytiker Jarand Rystad Stavanger Aftenblad.

- Stavanger må fikse de problemene de har. Men de bør ikke være bekymret for at noen arbeidsplasser forsvinner ut av Stavanger, sier Rystad til Aftenbladet.

Han mener at det blir gjort mye godt arbeid den siste tiden for å løse problemene som oljebyen har, men at Stavanger nå betaler for tidligere forsømmelser.

- Stavanger har vært i en heldig situasjon, og har vært midt i smørøyet. Det er et ansvar man burde vært seg bevisst, og det skulle ha vært lagt til rette for en bedre infrastruktur, sier Rystad

I oktober ble det klart at Seadrill hadde bestemt seg for å flytte hovedkontoret ut av Stavanger og til London. Riggselskapet Ocean Rig har også flyttet ut av Stavanger.

- Har du snakket med andre selskaper som vurderer å flytte ut?

- Ja, jeg har snakket med selskaper som nå vurderer å bygge opp kapasiteten andre steder enn Stavanger på grunn av mangelen på arbeidskraft her, sier Rystad.

En av fire utfordringer
Nå definerer Rystad Stavanger som en av fire store utfordringer i norsk oljeindustri.

De andre tre er at det bores for få produksjonsbrønner, at det er et etterslep av såkalt plug and abandonment, som tar opp en del av riggkapasiteten, samt at det er fare for at kostnadene kan løpe løpsk.

- Stavanger har blitt en flaskehals, sier Rystad.

- I resten av landet er det ikke vanskelig å rekruttere folk til jobber i oljeindustrien, men i Stavanger er det vanskelig å få fatt i folk, legger han ti

Rystad mener derfor at det er på tide at Stavanger er litt mer sjenerøse. Han sier at oljeindustrien bør bruke de mulighetene som ligger i andre deler av regionen, som i Bergen og Haugesund.

- I nærheten av Haugesund, i Gismarvik havn, ligger det en kjempestor industritomt som er klar til bruk. Dette burde Stavanger se på som en mulighet, sier han.

- Stavanger bør tenke på Norge som en helhet. Hvis ikke er det fare for at kostnadsspiralen går for mye opp, legger Rystad til.

Administrerende direktør i Det norske oljeselskap, Erik Haugane, er enig med Rystad i at Stavanger bør dele litt på oljegodene.

Mer forståelse
Det norske flyttet ut av Stavanger i 2011 med begrunnelsen at de ville effektivisere selskapets drift.

Da hadde oljeselskapet nettopp etablert seg med nytt hovedkontor midt i Trondheim sentrum. Det norske har i tillegg til hovedkontoret i Trondheim, et letekontor med 12 ansatte i Harstad og filialkontor i Oslo.

Haugane mener det er viktig at oljeindustrien får en sjanse til å etablere seg i andre deler av landet, og at dette kan føre til mer innovasjon og forståelse for industrien.

- Stavanger har en så stor del av oljeindustrien at det nesten har blitt en regional industri. Denne industrien er for stor til å tilhøre bare en region, den tilhører hele landet, sier han til Aftenbladet.

- Dersom oljeselskaper etablerer seg i andre deler av landet, blir dette en nasjonal industri, og da kan vi kanskje også få litt bedre forståelse av denne industrien på et nasjonalt nivå. Da blir det kanskje også litt mindre bekymring for at industrien her i landet er todelt, legger han til.

Saken er hentet fra Aftenbladet.

Les saken på Aftenbladet.no!