"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Anbefaler ilandføring til Sture terminalen

Gassco anbefaler at olje fra feltene Edvard Grieg og Ivar Aasen ilandføres til oljeterminalen på Sture i Hordaland.

Gassco fikk i februar 2012 i oppdrag av Olje- og energidepartementet (OED) å vurdere ulike infrastrukturløsninger for olje fra fremtidige felt på Utsirahøyden i Nordsjøen. Arbeidet er gjennomført i tett dialog med rettighetshaverne i feltene Edvard Grieg, Ivar Aasen og Johan Sverdrup, samt Oljedirektoratet.

«Gassco har vurdert om en felles transportløsning for felt på Utsirahøyden kan realiseres. En slik fellesløsning med oppstart i 2015 er ikke hensiktsmessig for utviklingen av disse feltene», sier direktør for infrastrukturutvikling i Gassco, Thor Otto Lohne.

Anbefalingen innebærer at olje fra feltene Edvard Grieg og Ivar Aasen transporteres via Grane oljerør til Sture-terminalen i Øygarden kommune i Hordaland. Det vil bli bygget en ny rørledning fra Edvard Grieg til Grane oljerør. De to feltene har planlagt oppstart i henholdsvis 2015 og 2016.

Arbeidet med å vurdere alternative infrastrukturløsninger for oljen fra Johan Sverdrup vil pågå fram mot konseptvalg for feltutbyggingen, som planlegges tatt ved utgangen av 2013. Basert på forventningene om volumer fra Johan Sverdrup vurderer Gassco en ny rørledning fra feltet til oljeterminalene på Mongstad eller Sture, som de mest aktuelle alternativene. Det planlegges oppstart av feltet Johan Sverdrup i 2018.

Gasscos anbefaling til OED har tilslutning fra rettighetshaverne i de overfor nevnte feltene.

Denne saken er hentet fra www. gassco.no