"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Bergensregionen – sterkt representert i verdens største offshore marked

Årets delegasjon til Rio Oil & Gas 2012 ledet av fylkesordfører Tom-Christer Nilsen.Målet for delegasjonsreisen er å vise de mulighetene som finnes for regionens leverandører av teknologi og tjenester i et Brasil hvor selskaper fra regionens allerede er godt representert i, sier Nelson Rojas i HOG Energi.


Verdens største offshore marked

Dette markedet representerer enorme muligheter for våre selskaper sier Geir Amland, styreleder i HOG Energi, som er på plass i Brasil sammen med regionens delegasjon på 40 personer.

Vår erfaring fra Nordsjøen med den teknologien og kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom et 40 år langt oljeeventyr er akkurat det Brasil trenger for å kunne lykkes med å utvinne de enorme ressursene de besitter, sier Amland. Vår teknologi- og kompetansebase med bl.a. håndtering av kompleks feltutvikling offshore, planlegging og gjennomfåring av enorme utbygginger og i tillegg til de viktige tjenester knyttet til operasjoner er sterke konkurranse fortrinn for Norge og våre bedrifter, sier han.

Petrobras har regnet at størrelsen på dette markedet er på 1400 mrd kroner 236,5 mrd dollar fram til 2016. Det estimeres at det behov for 53 rigger, 504 supplyskip, 84 produksjonsfartøyer og 85 jackets for å betjene dette markedet, sier Erik Hannisdal, Managing Partner i Inventure Management i et intervju med Bergen Næringsråd.

Business Region Bergen har sammen med HOG Energi, NCE Subsea og Greater Stavanger tilrettelagt for programmet, som er fullspekket med oppdateringer på markedsmuligheter, presentasjoner fra flere selskaper, nettverksbygging med industrien i Brasil, flere bedriftsbesøk og ikke minst dialog med lokale og regionale myndigheter i staten Espirito Santo, som fra før av har samarbeidsavtale med Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.