"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 
Bilde: Lundin Petroleum.
Bilde: Lundin Petroleum.

Hordaland godt rustet til å møte petroleumsframtiden

Bergen og Hordalandsregionen har gode forutsetninger til å møte framtidens utfordringer og ikke minst muligheter innen petroleumsnæringen. Dette er hovedkonklusjonen i en rapport som HOG Energi nylig har utarbeidet.

Daglig leder i HOG, Ove Lunde, sier at det er viktig å få bekreftet at petroleumsnæringen i vårt fylke kommer til å spille en viktig og sentral rolle både nasjonalt og internasjonalt også de neste tiårene. -Rapporten fra HOG er presentert for topp-politikerne i Hordaland fylke og i Bergen kommune og politikerne nå har fått anbefalinger til næringspolitiske tiltak som vil styrke hele regionen. Rapporten slår også fast at næringsaktørene ønsker en sterkere politisk styring og mer handlekraftige og synlige politikere som kan sikre regionen enda sterkere posisjon i framtiden. Det er helt nødvendig for at vi skal sikre vår posisjon som en viktig petroleumsregion de kommende tiårene. Ingen ting kommer av seg selv, og derfor er det viktig at politikerne tar nødvendige strategiske grep, sier Ove Lunde. Hannevner spesielt fire hovedområder som blir viktige å ta tak i:
• Utdanning av teknisk personell med basis i Høgskolen i Bergen
• Kunnskap med basis i Universitetet i Bergen
• Forskning, utvikling og innovasjon
• Regional utviding
Rapporten viser at Bergen og Hordaland det på tre av disse områdene, gjennom førti års petroleumsvirksomhet, har opparbeidet seg strategiske forsprang. Derfor er det viktig at disse forsprangene utnyttes og sikrer nye posisjoner og muligheter, fastslår Lunde. Han er svært glad for den positive mottakelsen rapporten og anbefalingene har fått i det politiske miljøet. Både fylkesordfører Tom- Christer Nilsen og næringsbyråd Gunnar Bakke var svært aktive under årets ONS og over flere dager hadde de viktige samtaler med lokale næringsaktører og leverandører. De var synlige, og responsen på dette engasjementet var svært god. De to politikerne ønsker et tettere samarbeid mellom fylket og Bergen kommune og de aktuelle næringsaktørene. De er allerede i gang med flere tiltak innenfor de områdene som er anbefalt i rapporten. Det var nettopp det vi håpet skulle skje som et resultat av rapporten fra HOG, sier Ove Lunde.