"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Konsesjon til kraftledningen Kollsnes – Mongstad

Olje- og energidepartementet har i dag gitt BKK Nett AS konsesjon til en ny 300/420 kilovolt (kV) kraftledning fra Kollsnes i Øygarden kommune via Radøy og Austrheim kommuner til Mongstad i Lindås kommune i Hordaland.

- Med kraftledningen Kollsnes-Mongstad legges den andre av tre viktige brikker på plass for å få en akseptabel forsyningssikkerhet i bergensregionen. Sammen med ledningene Sima-Samnanger og Mongstad-Modalen vil Kollsnes-Mongstad gi en trygg og sikker kraftforsyning til Bergen by og den omliggende regionen for befolkning, industriutvikling og næringsliv, sier statssekretær Per Rune Henriksen.

Kraftanlegget skal bygges som luftledning fra Kollsnes i Øygarden østover til Ljøsøysundet og derfra som sjøkabel i Hjeltefjorden til Kuvågen på Radøy; deretter i luftledning via Mjøs til sør for Saltviki. Derfra legges kraftfremføringen som sjøkabel i Lurefjorden til sør for Mjåsundet i Lindås, og deretter som luftledning i justert trasé parallellført med omlagt eksisterende 132 kV inn mot ny transformatorstasjon på Lindåseneset. Fra Lindåsneset bygges ny 132 kV ledning til Mongstad transformatorstasjon.

- Med bakgrunn i det unike kystlandskapet i Nordhordaland, betydelige kulturminneverdier og et særpreget fugleliv i området, var det i denne konsesjonssaken helt nødvendig med en utbyggingsløsning som innebærer betydelig bruk av sjøkabel. Jeg vil samtidig berømme alle de fire berørte kommunene, som samlet har vært en viktig part i saken og bidratt konstruktivt for å finne gode løsninger, sier Henriksen.

Kraftledningen Kollsnes-Mongstad bygges som et 420 kV-anlegg, men drives inntil videre som 300 kV. Det er satt vilkår om kabling av to 22 kV-ledninger på til sammen 4,2 km på Radøy av hensyn til landskap og naturmangfold.