"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Norge trenger Mongstad

Hordaland og Norge trenger Mongstad, sier Ove Lunde, daglig leder i HOG Energi i et debattinnlegg i BT i dag.

Norge trenger Mongstad

Ove Lunde
Daglig leder HOG Energi

Den siste uken er det kommet foruroligende meldinger om Mongstad-raffineriets framtid, og talspersoner i Statoil har antydet at raffineridriften på Mongstad kan legges ned om ikke de økonomiske resultatene bedres vesentlig. Avskrivningene knyttet til raffineriet på Mongstad de siste årene nærmer seg 10 milliarder kroner. Dette er kjempemessige tap selv for industrigiganten Statoil som selvsagt ikke kan akseptere at denne utviklingen fortsetter.

Mongstad er det viktigste industristedet i Hordaland. Hvert år generes det enorme verdier fra virksomheten på Mongstad. I mange år har Mongstad-raffineriet vært en gedigen pengemaskin til gode for Nordhordland, for Hordaland og ikke minst for Norge. I Nordhordland snakker vi om at aktivitetene knyttet til Mongstad skaper over 3000 arbeidsplasser. Tar vi med underleverandører og ellers andre bedrifter i hele Hordaland som er knyttet opp mot industrivirksomheten på Mongstad, kan vi doble antallet arbeidsplasser. Mange mindre og mellomstore bedrifter har gjennom årenes løp sett dagens lys som følge av utviklingen på Mongstad. De aller fleste av disse er kompetansebedrifter som har utviklet kunnskap i verdensklasse. Forsknings- og utviklingsarbeid med basis i aktivitetene på Mongstad har gitt oppdrag til lokale og nasjonale FoU-miljøer, og denne aktiviteten har gjennom årene ført til oppløftende resultater og gjort at teknologiske grensesteiner gang på gang er flyttet.

Et annet moment som ikke kommer særlig fram i debatten rundt Mongstad-raffineriets framtid er den viktige strategiske rollen dette industrianlegget spiller for petroleumsnasjonen Norge. Raffineriet på Mongstad gir Norge en nødvendig konkurransekraft, og derfor er det helt avgjørende at Norge også i framtiden har et moderne oljeraffineri som kan arbeide ut fra de samme rammebetingelser som det konkurrentene i Europa og verden for øvrig har. Beredskapsmessig er det også viktig for Norge å ha et moderne raffineri.

På denne bakgrunnen sier det seg selv at en nedleggelse av Mongstad-raffineriet vil få store negative ringvirkninger for Nordhordland, Bergensregionen, Hordaland og hele Norge. Det vil rett og slett være en utenkelig situasjon å avvikle Mongstad. Ja, slik vil nok de fleste tenke. Likevel er det grunn til å være på vakt, spesielt når vi vet hvilke økonomiske problemer det sentrale Europa sliter med og trolig må forholde seg til i mange år framover. Det er ikke uten videre gitt at det lar seg gjøre å opprettholde aktivitetene på Mongstad, rett og slett ut fra at det ikke er lønnsomt. Når det er sagt så viser historien at den økonomiske utviklingen i verden går i sykluser. Nå er det nedgang og det rammer Mongstad. Vi tror at oppgangen kommer, og at marginene vil bedre seg for de raffinerte produktene fra Mongstad. Men vi frykter det vil ta tid å snu utviklingen.

Hva kan vi så gjøre for å sikre et framtidig livskraftig industrisenter i Nordhordland? I øyeblikket tror vi ikke det finnes noe fasitsvar. Men det bør finnes løsninger, og i HOG Energi mener vi at en god start vil være at politiske myndigheter lokalt og sentralt setter seg ned med Statoil og andre aktuelle næringsaktører for å finne en plattform for en felles strategi. Statoil må selvsagt gjøre sin hjemmelekse og kritisk se på måten hele raffineriet på Mongstad drives på. Vi mener også at Statoil som Norges viktigste industriselskap har et spesielt samfunnsansvar, og at selskapet bør gjøre sitt ytterste for å sikre framtiden på Mongstad. Samtidig må sentrale myndigheter på tvers av alle involverte departementer drøfte hva som kan gjøres med hensyn til rammebetingelser for driften på Mongstad. Vi oppfordrer også våre lokale politiske partier i Hordaland partier til å sette saken på dagsorden.

Når framtiden til Hordalands viktigste industrianlegg skal sikres, bør partene også se på nye næringsområder som naturlig kan knyttes til virksomheten på Mongstad. Den 7. mai skal statsministeren åpne det nye teknologisenteret på Mongstad. Dette senteret er en gigantisk satsing fra sentrale myndigheters side, og målet er at det ved senteret på Mongstad skal utvikles en kommersiell renseteknologi for CO2 som virkelig kan gjøre Norge ledende i det internasjonale klima-og miljøarbeidet. HOG Energi har lenge ment at aktivitetene ved teknologisenteret kan generere ny næringsvirksomhet i Nordhordland knyttet opp til arbeidet med CO2-rensingen der. Vi har mange aktører både innen forskning og utvikling og i næringslivet ellers som ser på Mongstad som meget interessant i denne sammenhengen. Dette bør både Statoil og myndighetene ta hensyn til, og vi er overbevist om at næringsutvikling knyttet til CO2 kan være et nytt bein å stå på for Mongstad som framtidig industristed. Felles innsats må til, og alle må tenke nytt og kreativt. Det vil gi Mongstad ny livskraft og sikre framtiden for Hordalands viktigste industristed.