"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Sammen for økt utvinning på norsk sokkel

Anbefalinger fra KonKraft til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon ble i går overlevert til Olje-og energiminister Ola Borten Moe.

Konkraft foreslår tiltak innenfølgende områder:

1. Teknologi/F&U og pilotering
2. Reservoarforståelse og modellering
3. Trykkbalansert boring
4. EOR-satsing (Enhanced Oil Recovery)
5. Standardkontrakter
6. Boreanlegg
7. Standardisering
8. Kostnadskultur og kontinuerlig forbedring
9. Levetidskostnader
10. Kostnads- og regelverkstiltak
11. Subsea gjennomføringsmodell


Les anbefalingene