"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 
Fylkesorfører Tom-Christer Nilsen
Fylkesorfører Tom-Christer Nilsen

Ny ledelse i Norsk Gassforum

Årsmøtet i Norsk Gassforum 26. januar valgte fylkesordfører Tom-Christer Nilsen fra Hordaland som ny styreleder og fylkesråd Grete Ernø Johansen fra Finnmark som ny nestleder.

Styret består nå av den politiske ledelsen i 12 av fylkeskommunene langs kysten fra Finnmark i nord til Vest Agder i syd. Det nye styret haddes sitt første styremøte 29. mars og behandlet blant annet strategi og arbeidsoppgaver for Norsk Gassforums videre arbeid.

Samtidig med skifte av styreleder har Hordaland overtatt sekretariatet for Norsk Gassforum. HOG Energi har fått ansvaret for dette med Per Kragseth som daglig leder av forumet.

Norsk Gassforum har som formål å fremme bruk av gass i Norge.

Norsk Gassforum er et samarbeidsforum og skal arbeide med gass og gassrelaterte saker av nasjonal karakter og saker av felles interesse, gjennom samarbeid og kontakt med myndigheter, operatørselskap, industri og FOU-miljø.

Norsk Gassforum har følgende medlemmer:
• Østfold fylkeskommune
• Telemark Gassforum
• Agder Gassforum
• Rogaland fylkeskommune
• Hordaland fylkeskommune
• Sogn og Fjordane fylkeskommune
• Møre og Romsdal fylke
• Sør-Trøndelag fylkeskommune
• Nord-Trøndelag fylkeskommune
• Nordland fylkeskommune
• Troms fylkeskommune
• Finnmark fylkeskommune


Besøk hjemmesidene til Norsk Gassforum (NGF)