"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Diskuterte kraftledning Mongstad-Kollsnes med OED

I dag møtte ordførerne fra Radøy, Austerheim, Lindås og Øygarden Statssekretær Eli Blakstad (SP) for å diskutere den planlagte 420 kV kraftledning mellom Mongstad og Kollsnes.

Ordførerne Jon Askeland (Radøy), Per Lerøy (Austrheim), Astrid Aarhus Byrknes (Lindås) og Otto Harkestad (Øygarden) la fram sine synspunkter på hvordan en kan få til en best mulig fremføring av ny kraftledning mellom Mongstad og Kollsnes.

- Kraftledningen mellom Mongstad og Kollsnes er en viktig utbygging for å sikre en trygg og tilstrekkelig strømforsyning i regionen. Jeg setter pris på den gode og konstruktive tilnærmingen til denne utbyggingen fra ordførerne, og synes vi hadde en god dialog. Vi tar med oss synspunktene i den videre behandlingen av saken, sier statssekretær Eli Blakstad.

Hun takket også ja til selv å komme på befaring i området før endelig vedtak fattes.

Den planlagte kraftledningen mellom Mongstad og Kollsnes blir 35 km lang, og berører Lindås, Austrheim, Radøy og Øygarden kommuner i Hordaland. Den vil være viktig for etableringen av en robust kraftforsyning til Kollsnes og Bergen, og er planlagt som første ledd i etableringen av en ringforbindelse fra Modalen til Kollsnes, noe som vil kunne gi en ytterligere forbedring av forsyningssikkerheten til Bergensområdet. Kraftledningen vil i tillegg ha en viktig funksjon for å trygge forsyninga både til den landbaserte og den offshorebaserte olje- og gassindustrien på Mongstad og Kollsnes.

Denne saken er publisert av OED