"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Interessert i ny topp jobb?

Uptime er et nytt senter for utvikling av drifts- og vedlikeholdsbransjen i Bergensregionen. Dette helt nye senteret søker nå sin aller første daglige leder.

Interesseorganisasjonen for Maritim og Offshore Drift og Vedlikehold har besluttet å etablere SENTER FOR MARITIM OG OFFSHORE DRIFT OG VEDLIKEHOLD. Initiativet har vokst frem gjennom betydelig engasjement fra Business Region Bergen, NCE Subsea, Maritimt Forum, Innovasjon Norge, Hordaland fylkeskommune, HOG Energi, Christian Michelsen Research og Høgskolen i Bergen.

Interesseorganisasjonens styre består av representanter fra 10 av de største D&V-aktørene i Bergen (Aibel, Aker Solutions MMO, Aker Subsea, Beerenberg, Bergen Group, Odfjell Drilling, Reinertsen, Rolls-Royce Marine), samt DNV, Deloitte, CMR og HiB.

Senteret skal bli anerkjent som et ledende kompetanse- og teknologimiljø med hovedfokus på maritim og offshore drift og vedlikehold. Senteret skal bli en foretrukket partner for industrien innen sine arbeidsfelt.

Hovedmålet for senteret er å utvikle kunnskap, teknologi og løsninger som kan stimulere og bidra til økt konkurransekraft og entreprenørskap blant næringsaktørene innenfor maritim og offshore drift og vedlikehold.

Senter for Maritim og Offshore Drift og Vedlikeholdskal gjennom initiativ, tiltak og aktiviteter bidra til å styrke Bergens posisjon som ledende D&V-by og styrke grunnleggende rammebetingelser for næringen. Dette innebærer:

Bransjeutvikling: utnytte synergi mellom maritim og offshore drift for felles utvikling av teknologi, kunnskap og metoder.

Utdanning og rekruttering: økt kapasitet og tilpasset fag- og høgskoleutdanning. Omdømmebygging av drift- og vedlikeholdsrelaterte fag for unge før yrkesvalg.
Teknologi: initiere FoU-prosjekter spesielt innen fagområder som kan bidra til lavere kostnader og befeste driftsmiljøets internasjonale posisjon.

Skape samarbeids- og markedsføringsforum gjennom konferanser, nettverk, kurs og etterutdanning både nasjonalt og internasjonalt.

Read file
 Se stillingsannonsen her