"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Giganten Troll styrkes for fremtiden

Statoil og partnerne i Troll-lisensen har besluttet å investere 11 milliarder norske kroner i to nye kompressorer på Troll A-plattformen. Kompressorene vil gjøre det mulig å produsere gass fra feltet helt fram til år 2063. Rettighetshaverne i Trollfeltet er: Petoro (56 prosent), Statoil (30,58), Norske Shell (8,10), Total E&P Norge (3,69) og ConocoPhillips Skandinavia (1,62).

– En tredjedel av all gasskapasiteten på sokkelen produseres fra Troll A, noe som gjør Troll til en hjørnestein for gassforsyningen til kontinentet. Slik vil det være i mange år framover, sier områdedirektør for Nordsjøen Øst, Hans Jakob Hegge.
Troll leverer gass tilsvarende ti millioner europeiske husholdninger sitt årlige forbruk. Reservene på dette store feltet utgjør 48 prosent av gjenværende gassreserver på norsk sokkel.

Naturgass spiller en sentral rolle i energimiksen i Europa, økt energibehov på kontinentet og implementering av klimastrategier vil styrke denne rollen ytterligere i fremtiden. Denne investeringen er viktig på mange måter, den representerer en kapasitetsutvidelse med tanke på å møte økning i fremtidig etterspørsel, samtidig som den gir en ekstra sikring av leveranseforpliktelser fra eierne, siden produksjonskapasitet vil være større en det eierne planlegger å eksportere, gir dette en buffer i tilfelle produksjonsstans i andre felt, sier Nelson Rojas i HOG Energi.