"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 
(Bilde: Irene Lillehammer, CCB)
(Bilde: Irene Lillehammer, CCB)

CCB inviterer til offshore vind seminar 25. mai

CCB Kollsnes inviterer sammen med partnere til seminar og workshop om Offshore vind 25. mai kl. 11.00. Seminaret tar sikte på å drøfte sammen med aktørene hvordan CCB Kollsnes kan bidra til videreutvikling av en sterk og forretningsdrevet offshore vindklynge.

Les programmet lengre ned.

CCB har det siste året bygget opp kunnskap og kompetanse innenfor vindkraftmarkedet med tanke på å betjene den sterkt voksende vindkraftindustrien, i første omgang med offshorevind på engelsk side og ellers i Europa, men nå også med spennende norske prosjekter langs kysten.

Behovet for gjennomtenkte logistikkmodeller som fokuserer på helheten av denne verdikjeden er etterspurt i tidlig fase, og det er avgjørende at aktører som skal velges både har gjennomføringskompetanse og gjennomføringsevne. Det krever lang erfaring fra logistikkområdet, noe CCB har skaffet seg som forsyningsbase til offshoreindustrien i løpet av de siste 35 årene.

Den voksende Offshore vindklyngen i Norge og i Hordaland, bestående av aktører fra ulike deler av verdikjeden og med bedrifter i ulik størrelse, kan dra store fordeler av at en aktør som CCB nå satser på dette området, sier Nelson Rojas i HOG Energi. Infrastrukturen, kompetansen og nærheten til nordsjøbassenget gir et klart fortrinn med tanke på å levere tjenester til prosjekter i England og ellers i Europa, som forøvrig vil være de store markedene for norsk offshore vind leverandører mot 2015.

Rojas forteller også at Hordaland fylkeskommune og HOG Energi har tatt initiativ til å samle offshore vindmiljøene med tanke på øke politisk bevissthet om klyngen. Politiske beslutninger er sentrale drivere i dette markedet internasjonalt, og det er gledelig å se at regionale myndigheter ønsker å ta en rolle i denne sammenhengen i vår region, sier Rojas.

Du er hjertelig velkommen til seminar 25. mai kl. 11 i Auditorium Forum K2.

Meld deg på her: il@coastcenterbase.no

Ingen seminaravgift!

Read file
 Les programmet.