"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 
Bilde: Sunnhordland
Bilde: Sunnhordland

Fyllestasjon for naturgass åpnet på Stord

7.mai ble SKL sin fyllestasjon for naturgass offisielt åpnet på Heiane på Stord.

Det var stortingsrepresentant Magne Rommetveit som foretok den offisielle åpningen av fyllestasjonen og i sin åpningstale understreket han den store betydningen stasjonen har for bruk av naturgass på Stord. Rommetveit berømmet også det gode samarbeidet mellom SKL og Stord kommune som har ført til realiseringen av stasjonen som nå skal fylle gass både på busser, drosjer og privatbiler på Stord.

Bruk av gass i transportsektoren er viktig, og det er ekstra gledelig av Stord og Sunnhordland nå er kommet på gasskartet for alvor gjennom denne satsingen, understreket Rommetveit. Konsernsjef Magne Heimvik i SKL fastslo at det hadde vært en lang vei å gå for å få realisert denne CNG fyllestasjonen.- Vi har satset friskt, men mener dette er en riktig satsing ikke minst i et miljøperspektiv, fastlo Heimvik. Han opplyste at det allerede er mange gasskunder i SKL, og at stadig flere vil komme til.

Ove Lunde, daglig leder i HOG Energi, sa i sin hilsingstale at åpningen av stasjonen er en milepæl i arbeidet med å ta i bruk gass i offentlig og privat sektor. Lunde roste samarbeidet mellom offentlige og private aktører og understreket at dette prosjektet egentlig er en solskinnshistorie til etterfølgelse. HOG har arbeidet med å få Sunnhordland på gasskartet i mange år. Viljen og evnen på Stord og i Sunnhordlandsregionen ellers til å bruke naturgass har etter hvert blitt stor.

Dette har ført til at Sunnhordland med Stord i spissen har blitt gassregion nummer en i Hordaland. Det har regionen all grunn til å være stolt over, sa Lunde. Han håpet også at denne sterke viljen til å satse på naturgass kan ende opp med at det om ikke altfor lenge kan tas i bruk biogass på Stord.- I HOG Energi skal vi sette i gang et nytt gassprosjekt med et aller første. Muligheten for produksjon og bruk av biogass på Stord blir en viktig del av dette prosjektet, sa Ove Lunde.