"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Bergensregionen med 81 nye gassbusser

Det kommer en fornyelse av bussparken i Bergen. Foreløpig er det avklart at 81 av de nye bussene vil være gassdrevne busser. Gassbussene skal i første omgang gå på naturgass. Biogass vil bli faset inn i disse når biogass er tilgjengelig fra Rådalen i 2014.

45 av bussene vil være stasjonert på Mannsverk og operative fra 1. desember, mens 36 leddbusser vil være stasjonert på Haukås og vil operere i Bergen nord fra 1. oktober.

Per i dag finnes det 95 gassbusser i Bergen, noen av disse kan bli byttet ut, men det vil helt klart være en økning i antall gassbusser i Bergen, sier Nelson Rojas i HOG Energi.

Tide som har vunnet anbudene i Bergen har i tillegg vunnet anbud i Trondheim på 71 gassbusser og har kjøp 16 nye gassbusser i Haugesund.

Til årsskifte vil et være 400 gassbusser i Norge. Det er muligheten for biogass som drivstoff som har trigget denne nye interessen for gassbusser.

HOG Energi har over lengre tid arbeidet med innføring av biogass som drivstoff for busser. Blant annet i EU-prosjektet Baltic Biogas Bus der 9 land deltar. Disse nye bussene vil gi et viktig bidrag til reduksjon av utslipp til luft fra busser, sier Nelson Rojas.

Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune fortjener ros for å tilrettelegge for nye gassbusser og biogass produksjon og dermed tilrettelegge for overgang til fornybar biogass, sier Rojas. Samtidig sier han at det vil også være nødvendig å jobbe videre med å øke antall gassbusser i fremtidige anbud, med tanke på ytterliggere reduksjoner av klimagasser i Bergen.