"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Energiverket på Mongstad offisielt åpnet

En milepæl i HOG Energis langsiktige arbeid med Mongstad ble nådd i går.


Åpningen av energiverket på Mongstad ble offisielt åpnet i går. Med fylkesordføreren i spissen var ordførerne i Lindås, Austerheim, lederen for regionrådet i Nordhordland og HOG invitert til en sammenkomst på Mongstad med Statoil og Dong Energy.

Under lunsjen ble det gitt utrykk for, både fra fylkesordføreren og ordføreren i Lindås, hvor viktig dette prosjektet er for utviklingen av Mongstad som industristed i Norge og i Europa. Samtidig la de vekt på at dette var et prosjekt som et helt fylke og en hel region hadde jobbet hardt og lenge for å få til.

HOG ble berømmet for sitt langsiktige arbeid og for evnen til nødvendig påvirkning og samordning slik at både politiske interesser og næringsinteresser i Hordaland fullt ut sto bak prosjektet. Ove Lunde, daglig leder i HOG Energi, sier i en kommentar at det er gledelig å se at energiverket på Mongstad endelig er kommet i sikker drift.

I HOG ble dette prosjektet satt på dagsorden i 2000, altså for elleve år siden. -Det har vært en lang prosess. Vi har aldri gitt opp denne saken, og sammen med fylkespolitikere og lokalpolitikerne i Nordhordland har vi jobbet etter en nøye opptrukket strategi som til slutt endte med vedtaket om å bygge energiverket og derigjennom vedtaket i regjeringen i 2006 om å satse på Mongstad som senter for den norske CO2 satsingen.

I HOG ser vi på Mongstad som et svært spennende industristed med stort framtidig utviklingspotensial for industri og annen næringsvirksomhet. Vi jobber nå videre for å få til et grunnlag for lokal næringsutvikling og verdiskaping knyttet til CO2-satsingen på Mongstad. I samarbeid med våre lokale politikere er vi i kontinuerlig dialog med sentrale myndigheter om hvordan vi kan utvikle en felles plattform som kan gi utgangspunkt for etablering av ny næringsutvikling og kompetanseoppbygging knyttet til CO2 på Mongstad, sier Ove Lunde.