"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Unisont krav fra regionen om konsekvensutredning

Industrimobiliseringen som HOG Energi og Fellesforbundet arrangerte i Bergen i går, viste at det i vår region er et unisont krav om at regjeringen så fort som mulig fatter vedtak om å sette i gang konsekvensutredning for Lofoten og Vesterålen.

(Foto: Oljedirektoratet)

En samlet næring og fagbevegelse ga på møtet uttrykk for viktigheten av å sette i gang denne utredningen fordi det vil gi aktørene og hele petroleumsnæringen et positivt signal som gjør at det kan planlegges i et langsiktig perspektiv. Fylkeslederene i Hordland Høyre og Arbeiderpartiet, Liv Kari Eskeland og Sveinung Valle, støttet også opp under næringens krav, og begge forsikret møtedeltakerne om at de gjennom sine politiske kanaler vil arbeide videre med denne saken. Liv Kari Eskeland, som også er ordfører i Stord kommune, sa i sitt innlegg på konferansen at hun nå vil kontakte sine ordførekollegaer langs Vestlandskysten slik at de kan samle seg om et felles utspill overfor regjeringspartiene og presse på for et positivt vedtak.

Les hovedinnleggene på konferansen her:

Read file
 Innlegg fra HOG Energi

Read file
 Innlegg fra Atheno

Read file
 Innlegg fra Statoil

Read file
 Les innlegg publisert i BT 16.02.11