"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Offshorefartøy fritas for CO2-avgift på gass

I forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett 2011 vil det bli lagt fram forslag om at offshorefartøy fritas for CO2-avgift på gass.

Departementet har i dag innvilget dispensasjon fra avgiftsplikten med virkning fra 1. september 2010.

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2010 ble det vedtatt en CO2-avgift på gass. Avgiften trådte i kraft 1. september 2010.

Det ble blant annet vedtatt fritak for gass til gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart. Fritaket omfatter ikke offshorefartøy. Departementet mener at også slike fartøy bør fritas og vil fremme forslag om dette i Revidert Nasjonalbudsjett 2011. Departementet har i dag innvilget dispensasjon fra avgiftsplikten slik at det fritas for avgift med virkning fra 1. september 2010. Innbetalt avgift vil bli refundert.