"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Tildeler 50 nye utvinningstillatelser

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen presenterte tirsdag 50 nye utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2010 (TFO 2010).

De 50 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (31), Norskehavet (17) og Barentshavet (2). Totalt 41 selskaper søkte på utvinningstillatelser i TFO 2010.

TFO-konsesjonsrundene finner sted i modne områder på norsk sokkel. Modne områder er de mest utforskede områdene på sokkelen og har kjent geologi. Utfordringen i modne områder er særlig knyttet til at den forventede funnstørrelsen går ned. Små funn kan ofte ikke rettferdiggjøre en selvstendig utbygging, men kan ha meget god lønnsomhet når de kan utnytte prosesseringsutstyr og transportsystemer som allerede er bygget ut. Det er derfor viktig å påvise og utnytte nye ressurser før eksisterende infrastruktur i tilknytning til andre felt stenges ned.

Les mer!