"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

God jul og godt nytt år fra HOG Energi

HOG Energi retter en stor takk alle våre medlemmer og samarbeidspartnere for godt samarbeid i 2010 og ser frem til videre arbeid med viktige energisaker for regionen i 2011.

HOG Energi fremmer viktige strategiske energisaker med potensial for næringsutvikling i regionen gjennom alliansebygging og prosjektutvikling i samspill med myndigheter, industri og FoU.

Som Hordaland sin øverste interesseorganisasjon innenfor energifeltet, er vi svært opptatt av at vår region skal ha best mulige betingelser for verdiskapning gjennom industri- og FoU-baserte aktiviteter.

Vi har et stort spekter av viktige saker på agendaen i 2011, noe som gjenspeiler den industrielle bredden, den fremragende kompetansen og ikke minst mangfoldet som finnes i vår region. Blant disse sakene kan vi nevne:

* Satsing innenfor miljøteknologi i regionen
* Videre utviklingen av leverandørindustrien i regionen
* Videre utvikling av en CCS-klynge med utgangspunkt i regionen
* Oppfølging av aktiviteten på norsksokkel
* Biogass busser i regionen og EU prosjektet Baltic biogas bus
* Rammevilkår for offshore vind
* Internasjonal posisjonering av energiregionen Hordaland
* Utvikling av satsinger innenfor fornybar energi i regionen


Vi ønsker alle dere en god jul og godt nytt år og ser frem til vårt samarbeid i 2011!

Hilsen HOG Energi