"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Biogass i bussene i Bergen

Biogass som drivstoff i transportsektoren vil gi store klimagevinster. Dette viser en rapport som HOG Energi har utarbeidet i forbindelse med prosjektet ”Biogass som drivstoff for busser”.

Daglig leder Ove Lunde i HOG Energi opplyser at prosjektet er utført i samarbeid med Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Transnova i Trondheim. – Biogass er det drivstoffet som slipper ut minst CO2 per kilometer, og biogass slipper praktisk talt ikke ut partikler og svært små mengder NOx, sier Ove Lunde. Han understreker også at målinger viser at støynivået for en gassmotor er omtrent halvparten så høyt som for en dieselmotor.

Rapporten viser også at Bergen nå kommer for fullt med tanke på anvendelse av biogass i transportsektoren. Bystyret i Bergen har vedtatt å bygge et produksjonsanlegg for biogass i Rådalen med kloakkslam som råstoff. Fylkestinget har vedtatt å ta med 75 nye gassbusser i anbudshenting for kollektivtransporten høsten 2010. Bussene skal gå på naturgass til biogass blir tilgjengelig. Ved siden av dette er det nå flere regioner i Hordaland som arbeider med muligheter for å produsere og ta i bruk biogass. Blant annet er det i gang et meget spennende prosjekt i regi av Sunnhordland Kraftlag på Stord.

I Bergensregionen er det bygget opp en omfattende infrastruktur for naturgass. Denne infrastrukturen kan også brukes til biogass eller blanding av naturgass og biogass. Vi ser for oss en spennende og ikke minst miljøvennlig framtid der bruk av biogass vil gi store miljøgevinster i hele Hordaland, sier prosjektleder Nelson Rojas i HOG Energi. Han opplyser at HOG Energi er involvert i EU-prosjektet Baltic Biogas Bus. -Gjennom dette prosjektet skal HOG Energi være en pådriver for innføring av biogass i vår region, samtidig som vi skal bidra med vår erfaring til europeiske samarbeidspartnere, sier Rojas.Read file
 Les HOG Energi sin rapport her.