"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Mongstadprosjektet presentert for Hordalandsbenken

Forslaget fra HOG Energi om å etablere et kompetanse- og næringsutviklingssenter for CO2 for fangst transport og lagring ble i går presentert for Stortingsrepresentantene i Hordaland i TCM på mandag.

Det var daglig leder i HOG Energi, Ove Lunde, som på vegne av regionen presenterte forslaget om å etablere et næringsutviklings- og kompetansenter for fangst lagring og transport av CO2 på Mongstad. Forslaget er et resultat av et langsiktig arbeid som HOG har utført for Hordaland fylkeskommune og et partnerskap bestående av FoU- miljøer, nærlingslivet og utdanningsinstitusjonene i Hordaland. Målet med arbeidet har vært å posisjonere lokale FoU-aktører og lokalt næringsliv slik at disse kunne få ta del i det arbeidet som skal gjøres på Mongstad for å finne fram til en kommersiell renseteknologi for CO2.

Gjennom analyser som HOG Energi har utført, er det kommet fram et behov for å etablere en plattform som kan sikre regional næringsutvikling innen karbonfangst, transport og lagring. Anbefalingen fra HOG er at det kan etableres et senter som kan bidra til å utvikle en verdikjede innen dette området, og at det kan utvikles et levedyktig kommersielt CCS (Carbon Capture and Storage) marked. Det påtenkte senteret skal fungere som et næringsutviklingsmiddel for systematisering og gjennomføring av CCS utviklingsprosjekter som utspringer fra samarbeid mellom industrien og FoU-miljøene. -Håpet er at det kan etableres en nasjonal CCS-klynge , eller et CO2-knutepunkt på Mongstad. Dette vil være med på å skape framtidig industriell aktivitet og verdiskaping ikke bare i regionen, men i hele Norge. Det vil også bidra til å sette Hordaland på det internasjonale klima- og miljøkartet og sørge for at nasjonale og internasjonale miljø-og klimamål oppnås, sa Ove Lunde i sin presentasjon.

Det er nå i gang arbeid for å konkretisere innholdet i dette senteret. Planen er presentert for den politiske ledelsen i Olje og energidepartementet som har gitt positive tilbakemeldinger på prosjektet. Også stortingsrepresentantene fra Hordaland utrykte seg positive til tanken om å etablere et CO2-knutepunkt på Mongstad. Prosjektet er forankret hos regionale myndigheter og det er Mongstad Vekst AS som har påtatt seg ansvaret med å videreføre arbeidet.