"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Weylands åpner pilotanlegg for fremtidens bioetanol produksjon

Bergensselskapet Weyland starter nå opp pilotanlegg for fremstilling av 2.generasjons bioetanol fra cellulose. Anlegget ble åpnet av statssekretær Per Rune Henriksen i Olje- og energidepartementet under en seremoni på Flesland utenfor Bergen i dag. Pilotanlegget har kapasitet til å produsere 200 000 liter bioetanol årlig gjennom en ny og innovativ metode som er både lønnsom og miljøvennlig. Administrerende direktør i Weyland, Petter Bartz—Johannessen, sier åpningen er en viktig milepæl: - Weyland har som mål å bli en internasjonal leverandør av teknologi til produksjon av bioetanol av cellulose. Pilotanlegget vil sette oss i stand til demonstrere at teknologien egner seg for fullskalaproduksjon.

Utviklingen av 2.generasjons biodrivstoff er i startfasen - alternative produksjonsteknologier er under utvikling, men ingen av disse har blitt benyttet i kommersiell produksjon ennå. Weyland er en av markedslederne og har muligheten til å få en betydelig posisjon hvis selskapet går videre med sine ambisiøse planer. Selskapet mener de har en metode som er svært effektiv sammenlignet med alternativene. Weylands prosess er basert på konsentrert syre hydrolyse og kjernen i selskapets teknologi er en egen patentsøkt måte å gjenvinne syre som brukes i prosessen. Metoden er et resultat av over 1 000 laboratorieforsøk utført ved Høyskolen i Bergen, der utviklingen startet i 1987. Weylands prosess har høyt etanolutbytte og det kan benytte en rekke ulike råmaterialer, skog og landbruksavfall , rivningstrevirke, og lignende. – Weylands teknologi kan dermed bruke råstoffer som finnes i store mengder over hele verden, noe som kan få stor betydning for energiproduksjon i utviklingsland, sier Bartz-Johannessen.

2.generasjons biodrivstoff tar bort det viktigste ankepunktet mot dagens (1. generasjons) biodrivstoff: At mat brukes som drivstoff. Etterspørselen etter bioetanol i verden forventes å vokse formidabelt - fra 80 mrd. liter i 2012 til 300 mrd. liter i 2030. Stadig flere land innfører nå krav om innblanding av biodrivstoff i tradisjonelt fossilt drivstoff. I EU er det krav om 10% innblanding innen 2020, i Brasil og India 20% innen 2020. Cellulosebasert etanol vil i henhold til ”US Renewable Energy Act” utgjøre ca 40% av all etanol produsert i USA innen 2022 – dette tilsvarer alene 60 mrd. liter.

Weylands pilotanlegg på Flesland utenfor Bergen har en kapasitet på 200 000 liter bioetanol pr. år. Selskapets mål er at pilotanlegget skal bane vei for et større produksjonsanlegg i Norge, med produksjonskapasitet på i størrelsesorden 25-30 millioner liter pr. år. Weyland utreder nå et slikt prosjekt sammen med industriselskapet Elkem. Dette prosjektet vil for alvor kunne sette Norge på kartet innen produksjon av fornybart drivstoff. - Vårt ønskescenario er å få til dette i Norge. Norge kan derved bidra til produksjon av fornybar energi og det skapes nye ”grønne” arbeidsplasser, men det vil kreve både politisk vilje og handlekraft, sier Bartz-Johannessen. Han understreker imidlertid at andre produksjonslokasjoner utenfor Norge fremdeles er under vurdering: - Vi må være der rammebetingelsene er gode og markedet attraktivt.

- Med dette pilotanlegget kan vi komme helt i verdensfront på produksjon av miljøvennlig drivstoff, avslutter Petter Bartz-Johannessen.

Les mer om Weyland!