"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Biogass i busser på klimaagendaen i EU

EU-prosjektet Baltic Biogas Bus inviterte til interessant lokal seminar i Kaunas Litauen 22. september.

Som partner i EU-prosjektet Baltic Biogas Bus deltok HOG Energi med et innlegg om strategier for deltakelse i beslutningsprosesser som foregår i grenselandet mellom næring og politikk. Arbeidet som er gjort tidligere i forbindelse gassbuss prosjektet og nå med biogass vekket også stor interesse blant partnerne våre.

Det lukkede seminaret samlet 60 personer som blant annet omfattet deltakere fra fem ulike byer i Litauen, i tillegg til representanter ulike andre Europeiske land inkludert de sju partnerne i prosjektet.

Fokuset for debatten var potensialet for biogass i transportsektoren i byer i Litauen.

Hovedkonklusjonen fra seminaret var at det er potensiale for implementering av biogass i transportsektoren fra et klimaperspektiv, men at forventninger om profitt i en tidligfase ikke kan være fokuset. Derfor må det til med politisk vilje og virkemidler i en tidligfase for å bringe satsingen til virkelighet.