"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Sommerhilsen fra HOG Energi


-Jeg synes første halvår har vært et godt år for HOG Energi. Vi har avsluttet to svært viktige prosjekter og satt i gang flere nye som forhåpentligvis skal kunne gi grunnlag for ny næringsvekst og framtidig verdiskaping i Hordaland. Mongstadprosjektet vårt er nylig avsluttet, og vi har levert våre konklusjoner og anbefalinger til vår oppdragsgiver Hordaland fylkeskommune. Vi har pekt på flere muligheter for ny regional næringsutvikling og forskningsinnsats, og jeg er optimistisk med tanke på at vår region skal kunne få mye verdifullt ut av myndighetenes storsatsing på Mongstad. Oppfølgingen skal skje i regi av Mongstad Vekst AS. Arbeidet vil være i gode hender og jeg ønsker lykke til. Vi i HOG skal selvsagt være til tjeneste når det er nødvendig i den framtidige prosessen.

Arbeidet i HOG har skjedd etter vedtatte mål og strategier, og ved siden av Mongstadprosjektet har vi også avsluttet arbeidet med en omfattende analyse av leverandørklyngen i Hordaland innen petroleumsvirksomheten. Den viser at næringen er svært viktig ikke bare for vårt fylke, men også for Norge som oljenasjon. I tilegg viser den at våre lokale leverandører er helt i verdenstoppen med sine produkter. Dessverre viser denne analysen at mange av bedriftene er sårbare, og at de kommer til å få betydelige utfordringer slik markedet trolig kommer til å utvikle seg i årene framover. I HOG ønsker vi å følge opp dette med et nytt prosjekt som skal finne fram til hvordan aktørene i næringen sammen med politiske myndigheter og interesseorganisasjonene kan finne fram til en felles plattform som kan finne de strategiske svarene som vi kan møte utviklingen med. Vi starter dette arbeidet i samarbeidet med Atheno på Stord, men ser for oss å trekke andre regioner inn i prosjektet etterhvert som det utvikler seg.

Ved siden av dette arbeider vi kontinuerlig med vårt store biogassprosjekt, og det er hyggelig og interessant å kunne slå fast at biogass er noe som nå ser ut til å vekke stadig større interesse både hos lokale myndigheter og næringsaktørene.

Jeg vil takke våre medlemmer og alliansepartnere for et godt samarbeid i halvåret vi har bak oss og ønsker dere alle en velfortjent ferie og en god sommer.

Beste hilsen Ove Lunde.