"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Mongstadprosjektene avsluttet

HOG Energi har nå avsluttet arbeidet med Mongstadprosjektene for Hordaland fylkeskommune. Konklusjonene ble presentert for fylkesordførerens styringsgruppe i forrige uke.

Regionen bør satse på få etablert et kompetanse-og næringsutviklingssenter i forbindelse med regjeringens CO2- prosjekt på Mongstad. Dette er hovedkonklusjonen etter at HOG Energis arbeid med Mongstadprosjektene nå er avsluttet. – Sentrale nærings- og FoU- aktører har gjennom samtaler med oss klart gitt uttrykk for at de ser det som nødvendig at det etableres et slikt senter i tilknytning til det arbeidet som allerede er besluttet utført på Mongstad, sier prosjektleder Nelson Rojas i HOG Energi.- Et slikt kompetanse og næringsutviklingssenter vil kunne skape et godt grunnlag for langt flere aktører enn i dag knyttet til myndighetens storsatsing på Mongstad, og vi tror det vil bli lettere å oppnå månelandingen med disse aktørene i et langsiktig utviklingsarbeid, understreker Rojas.

Daglig leder i HOG Energi, Ove Lunde, sier at HOG har anbefalt at det videre arbeidet med Mongstadprosjektet nå skal forankres i Mongstad Vekst AS. - Vi mener at denne forankringen er helt naturlig og at prosjektet nå må markedsføres overfor sentrale myndigheter av Hordaland fylkeskommune og regionale myndigheter i Nordhordland. Mongstad har vært en prioritert oppgave for HOG i flere år. Nå har vi pekt på muligheter for både næringsliv og FoU- miljøene både lokalt og nasjonalt, og jeg tror at myndighetene vil se på forslaget om et kompetanse- og næringsutviklingssenter med positive øyne og bidra til at dette blir realisert. Det blir Mongstad Vekst som skal drive arbeidet videre, men i en overgangsfase vil HOG Energi også delta. Vi har klart å samle regionen i et felles prosjekt som alle synes er interessant å jobbe videre med. Når det politiske miljøet og næringen er samlet slik gir det en viktig kraft og styrke, og dette må utnyttes, sier Ove