"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Leverandørnæringen en viktig men sårbar næring i Hordaland

Leverandørnæringen innen petroleumsvirksomheten er en svært viktig næring for Hordaland, men utviklingen i bransjen den siste tiden viser at næringen også er sårbar. Dette kommer fram i en analyse av leverandørklyngen i Hordaland som HOG Energi har fått utarbeidet.

Stor bredde og geografisk spredning

Funnene skisserer at leverandørklyngen i Hordaland er sterk representert gjennom hele verdikjeden. Klyngen preges av fire spesialiserte sub-klynger med geografisk beliggenhet i Sunnhordland, Nordhordland, Region Vest og Bergen. Disse karakteriseres av tung kompetanse, kvalitet, spennvidde og internasjonal fokus.

Stor sysselsetting og generering av verdier

Ut i fra metoden som er anvendt i analysen, som for øvrig ekskluderer selskaper med mindre enn 20 millioner omsetning årlig, kan vi konstatere at klyngen gir arbeid til nærmere 13 500 personer og at aktørene har en samlet omsetning på drøyt 35 milliarder kroner. Dette viser at leverandørmiljøene står sterk i vår region.

Beregner en i tillegg andre tall fra annen petroleumsvirksomhet kan vi konkludere at samlet omsetning og sysselsetting innenfor olje og gass er forholdsvis ca. 200 milliarder kroner og ca. 20000 personer. Tar vi med resten av aktørene i en utvidet energiklynge snakker vi om 30 000 sysselsatte og en omsetning på 220 milliarder kroner. Dette understreker Hordalands store betydning og ikke minst bredde som energiregion.

Kostbar vekst under høykonjunktur men store muligheter for videreutvikling i fremtiden gjennom samarbeid

Leverandøræringen har hatt en sterk vekst de siste årene, samtidig har kostnadene for de enkelte bedriftene økt foruroligende. Konkurransen i markedet er blitt betydelig skjerpet, marginene til selskapene er presset noe som skaper usikkerhet for leverandørene i vår region. Dette er en utvikling vi ikke liker, og det gir oss en tankevekker, sier daglig leder Ove Lunde i HOG Energi.

Klyngen har stor potensiale for å utnytte strategiske synergier gjennom samarbeid. Med dette menes at det finnes kommersielt grunnlag for gjensidig nytte blant disse tunge aktørene noe som er viktig å jobbe videre med for å styrke fremtidig konkurranseevne, sier prosjektleder Nelson Rojas i HOG Energi.

HOG Energi retter nå fokus på disse problemstillingene og ønsker å etablere et samarbeid med alle berørte aktører slik at vi kan finne fram til en felles plattform der næringen selv, regionale og fylkeskommunale myndigheter og andre berørte parter finner strategiske svar på utfordringen vi står overfor, sier Ove Lunde.