"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Nytt selskap etablerer Norges første vindkraftbase

Torsdag 10.juni 2010 besluttet Coast Center Base AS (CCB) og Naturgassparken Vest å etablere det første selskapet i Norge som skal spisse logistikkompetanse mot det vekstkraftige vindkraftmarkedet. Selskapet CCB KOLLSNES AS eier foreløpig 75 mål i Naturgassparken på Kollsnes utenfor Bergen, men har store ekspansjonsmuligheter når de nå tar sats for å utvikle den første vindkraftbasen langs norskekysten.

CCB har det siste året bygget opp kunnskap og kompetanse innenfor vindkraftmarkedet med tanke på å betjene den sterkt voksende vindkraftindustrien, i første omgang med offshorevind på engelsk side og ellers i Europa, men nå også med spennende norske prosjekter langs kysten. Behovet for gjennomtenkte logistikkmodeller som fokuserer på helheten av denne verdikjeden er etterspurt i tidlig fase, og det er avgjørende at aktører som skal velges både har gjennomføringskompetanse og gjennomføringsevne. Det krever lang erfaring fra logistikkområdet, noe CCB har skaffet seg som forsyningsbase til offshoreindustrien i løpet av de siste 35 årene. CCB inngår i et landsdekkende basekonsept der de sammen med NorSea Group AS i Stavanger har baselokasjoner fra Kirkenes i nord til Farsund i Sør. NorSea Group AS har tung erfaring med logistikk knyttet til rørleggingsprosjekter, og har blant annet inngått avtale med franske EUPEC i forbindelse med Nor Stream Prosjektet, et gigantprosjekt som omfatter sjøtransport av 126.000 rør, samt lasting, lossing og mellomlagring av disse fra Vyborg i Finland til Greifswald i Tyskland.

Naturgassparken Vest, eid av Øygarden Kommune (ØK) og Bergen Tomteselskap (BTS) var den første næringsparken i Norge som kunne tilby den unike naturgassen gjennom eget ledningsnett tilknyttet gassfeltet Troll. Parken forsyner et utstrakt antall kunder i dag, og vil kunne spille en sentral rolle i logistikkutviklingen av det nye selskapet. For kort tid siden fikk vindkraftaktøren SWAY, som utvikler verdens største vindturbin (10MW), konsesjon til test av denne på Ljøsøyna, som nå inngår i det nye selskapets eiendom. I Naturgassparken ligger også selskapet General Electric Energy AS som leverer turbiner for elektrisk produksjon på plattformer i Nordsjøen.

Gjennomtenkt plan for området
- Vi tror tidspunktet for å satse på fornybar energi er riktig nå. Det vil være behov for mange logistikk-knutepunkt og sammenstillings-lokasjoner når internasjonal offshorevind skyter fart i årene fremover. Den gigantiske vindkraftsatsningen i England med Doggerbank er et godt eksempel på det, og signalene til oss fra engelsk side er allerede kommet. De trenger drahjelp fra norske baser og havner med dypvannskaier, noe vi besitter. Av erfaring vet vi også at alle utbygginger må starte med logistikken. Det er avgjørende å være tidlig ute med planlegging, og vi skal derfor utvikle en plan for området med tanke på nødvendig infrastruktur for dette markedet, sier Kurt R. Andreassen, administrerende direktør i CCB.

- Planen vil danne grunnlaget for en spennende modell for vindlogistikk, en modell vi kan utnytte i fremtiden, og også bruke andre steder, uavhengig av geografisk ståsted. Det er en viktig forutsetning å ta med i planene at vi skal kunne betjene vindkraftmarkedet med vår logistikkompetanse og vårt personell der det er mest fordelaktig for utbyggerne. Slik vil vi ruste oss for det internasjonale vindkraftmarkedet og delta i betjeningen av Nordsjømarkedet i fremtiden. Vi kommer til å styrke nettverksbyggingen med faglige organisasjoner, utbyggere og industriaktører i et fremtidig spennende marked, sier Andreassen.

Det nye området selskapet disponerer skal utføre totale logistikktjenester, være mobiliseringshavn for offshorevind og tilby test- og vedlikeholdsstasjoner for vindturbiner i fremtiden. Flere selskaper med tilknytning til vindkraftmarkedet vil også få mulighet til å etablere seg med sin kompetanse i næringsparken. I tillegg vil området kunne brukes som avlastningshavn i forbindelse med selskapenes øvrige aktiviteter.
Naturgassparken er allerede klargjort med nødvendig infrastruktur til lands. Området er regulert med et godt utbygget veinett lokalt, har svært gode havneforhold, offentlig dypvannskai og godt utbygd veinett til Bergen. I tillegg står et lagerbygg på 800m2 klart med tilhørende kontorfasiliteter.

Eierfordeling CCB KOLLSNES AS:
CCB: 50%: (Eiere: NorSeaGroup og Bernhard Larsen Holding)
NATURGASSPARKEN VEST: 50%: (Eiere: Øygarden kommune (ØK) og Bergen Tomteselskap (BTS)

Kontaktpersoner:
Adm.dir. Kurt R. Andreassen, CCB: 56 32 30 01/97 70 13 22
Markedssjef Birger Møvik, Naturgassparken Vest: 55 59 91 21 / 90 19 51 90
Kommunikasjonsrådgiver Irene Lillehammer, CCB: 55 32 30 40/ 99 71 67 74 (kontakt for foto og bildemateriell)