"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Geir Amland gjenvalgt som styreleder i HOG Energi

Geir Amland ble gjenvalgt som styreleder på Representantskapsmøtet i HOG Energi 21. April.

Etter valget består styret i HOG Energi av følgende:

Geir Amland, styreleder
Liv Kari Eskeland
Tom Knudsen
Rune Sælen
Trygve Arnesen
Frode Skaar
Charlotte Hageberg, ny
Valget gav ellers følgende resultat:

Vararmedlemmer:
Michelle Williams Hovda, ny
Bjarte Vatnøy,ny
Roar Abrahamsen, ny

Leder I Representantskapet:
Torill Selsvoll Nyborg, gjenvalg

Representantskapsmøtet ble avviklet på rekordtid, og både regnskap og årsberetning for 2009 ble vedtatt uten merknader.
Representantskapsmøtet ble avsluttet med et seminar som fokuserte på fire av HOG Energis arbeidsområder. Ole Berrefjord innledet under tittelen Bergensregionen-næringspolitiske utfordringer og strategisk respons. I sitt foredrag pekte Berrefjord på noen åpenbare utfordringer som vår region står overfor både på kort og lang sikt, og innlegget ble en tankevekker for de mange oppmøtte på møtet. HOG Energi kommer til å arbeide videre med noen av de problemstillingene og spørsmålene som Berrefjord reiste i fordraget. Kurt Andreassen orienterte om CCB og om forsyningsbasenes utfordringer. Ole Steine i Framo Engineering fortalte om hvordan en lokal leverandør løser utfordringene, og Anne- Kristine Stensli orienterte om status og framtidsaktivitet knyttet til etableringen av Teknologisenteret for CO2-rensing på Mongstad