"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Offshore vind - en ny stor industri?

Torsdag kunne Nærings- og handelsminister Trond Giske og Olje og energiminister Terje Riis-Johansen og et av verdens største selskap, General Electric presentere planer om store investeringer i næringen i Norge.


Styrker sin tilstedeværelse i Europa
Med en investering på drøyt 75 mill EUR på både FoU og produksjon og vedlikehold av turbiner posisjonerer GE seg i Norge. Dette er den del av strategien om å sikre seg en posisjon i det voksende europeiske markedet samt sikre en strategisk posisjon i verdikjeden i Europa. I tillegg til Norge vil GE også investere i Tyskland, Sverige og Storbritannia.

En mulighet for Norsk næringsliv
Begge departementene har arbeidet lenge for å få GE til å satse i Norge. Ministrene poengterer at Norge med sin offshore kompetanse har Norge store fortrinn og kan å bli en ledende nasjon.

Les mer om saken i DN!

GE investerer i Norge
Vi skal bygge en ny industri

Hordaland også i vinden!
Hordaland opplever stor vekst innenfor denne nye næringen. Det er mange aktører i vår region som har aktiviteter både på teknologi-, forsknings- og tjenestesiden. Klyngesamarbeid er prioritert blant aktørene og vi ser allerede konturene av aktører som har tilstedeværelse i de fleste delene av verdikjeden.