"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Industrielle og kommersielle muligheter innenfor CO2 fangst, transport og lagring

HOG Energi arrangerer i samarbeid med bl.a. Business Region Bergen og Innovasjon Norge en sesjon under årets Grow – konferanse der temaet er næringsutvikling og innovasjon innen CO2-fangst og lagring. Vi oppfordrer bedrifter om å benytte anledningen til å sondere de industrielle mulighetene innenfor dette voksende området.

I følge estimater fra IEA (International Energy Agency) vil fossil brensel fortsatt dominere den globale energimiksen. Byrået estimerer at ca. 80 % den globale energi etterspørselen vil være av fossile kilder i minst 25 år fremover. CO2 håndtering vil dermed være en sentral element i oppnåelsen av ambisiøse klimamål. Statens investering i CO2 teknologisenteret på Mongstad åpner i denne sammenhengen store muligheter for lokal industri og leverandører.

Program:

12.30-12.45
Næringsutvikling i tilknytning til fangst, transport og lagring av CO2
Asle Lygre, partner, Idevekst Energi AS

12.50 – 13.10
Testsenter Mongstad - Status, planer og senterets rolle i utvikling og kommersialisering av ny renseteknologi
Tore Amundsen, administrerende direktør, TCM DA

13.15 – 13.30
Innovasjon Norges tilbud til bedriftene relatert til produktutvikling og bedriftsnettverk
Lena Westjord, Innovasjon Norge

Pause
13.30 - 13.50

13.50 – 14.10
Zero Emission Gas Power (ZEG) – Produksjon av el og H2 fra naturgass med integrert CO2-fangst
Tor Kristian Bjørnebøle, CMR Prototech AS

14.15-14.35
Lagring av CO2/CO2 for EOR formål –Utfordringer og muligheter
Ivar Aavatsmark, CIPR, Universitetet i Bergen

14.40 – 15.00
Lagring av CO2 – AGRs aktivitet og operasjoner innenfor området
Åge Landro, Executive Vice President AGR Field Operations, AGR ASA


Du kan delta i sesjonen 23. mars ved å melde deg på konferansen her!

Se www.grow10.no for fullt konferanseprogram

Vi ser frem til å se deg på GROW10 og parallellsesjonen Energi!


Hilsen
HOG Energi