"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Samrådsmøte med olje og energiministeren

Olje og energiminister Terje Riis-Johansen arrangerte samrådsmøte med petroleusmnæringen i Bergen 9.mars.

Et trettitalls næringslivsledere og representanter for FoU-miljøene i Bergen og Hordaland var invitert til dette samrådsmøtet som er et viktig ledd i olje- og energidepartementest arbeid med petroleumsmeldingen. Daglig leder Ove Lunde representerte HOG Energi på møtet.

Ordfører Gunnar Bakke i Bergen ønsket statsråd Riis Johansen velkommen og minnet olje- og energiministeren på det tunge og kompetente petroleumsmiljøet som er bygget opp i Bergensregionen helt fra starten av det norske oljeeventyret. -Kompetansen er utviklet som et resultat av ett tett samarbeid, og denne utviklingen i Bergen har hatt stor betydning både nasjonalt og internasjonalt. Vi forventer at olje- og energidepartementet gjennom nye føringer i petroleumsmeldingen fortsatt legger et godt grunnlag for videreutvikling av disse miljøene, sa Gunnar Bakke. Olje- og energiministeren svarte at bergensregionen kan være stolt av sine mange viktige aktører i bransjen. Det er ingen tvil om at Bergen er et av de viktigste tyngdepunktene i norsk petroleumsnæring, slo statsråden fast.
Næringslivslederne oppfordret i sine innlegg myndighetene til å sørge for videreutvikling og kontinuitet for bransjen gjennom den nye stortingsmeldingen. Fra flere selskaper ble det understreket betydningen av å tenke nytt og gi rom for støtteordninger og incentiver som kan sette ytterligere fart i utviklingen innen petroleumsvirksomheten. Ove Lunde utfordret olje- og energiministeren til å ta ledergrep slik at meldingen blir et dokument som kan inspirere og motivere de ulike aktørene til ytterligere innsats. –Du har et stort team blant næringens aktører som står klar for ny innsats. Gi dem klare signaler som gjør at de kan gyve løs på den viktige oppgaven å utvikle norsk petroleumsnæring videre, sa Ove Lunde.