"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Foreslår finansministeren å innføre virkemidler for å stimulere bruk av miljøvennlig biogass i transportsektor

Norsk Gassforum viser til at 32 % av de samlede CO2-utslipp i Norge kommer fra transportsektoren og at det er tyngre kjøretøyer som slipper ut mest CO2. Skal vi redusere disse utslippene bør vi derfor ta i bruk mer klimavennlige drivstoff enn diesel for tyngre kjøretøyer. Biogass er et slikt drivstoff. Det er det biodrivstoff som slipper ut minst CO2,dessuten er utslippene av partikler omtrent null og utslippene av NOx meget små i forhold til diesel.

Biogass egner seg godt for Biogass egner seg godt for tyngre kjøretøyer i flåtedrift som blant annet busser, renovasjonsbiler og tyngre transportbiler.

For å fa innført biogass som drivstoff foreslår Norsk Gassforum at regjeringen innfører følgende tre virkemidler:

• Tilskuddsordning for biogassbusser

• Avgiftsfritak

• CO2 fond


Norsk Gassforum er et samarbeidsorgan som representerer fylkeskommuner, kommuner, næringsliv og FOU-virksomhet i 12 fylker fra Finmark nord til Agder i syd.

Gå til Norsk Gassforum sin hjemmeside

Read file
 Les brevet til finansministeren