"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Fylkesrådmannen tilrår videreføring av gassbussprosjektet i Bergen

Fylkesrådmann Paul M Nilsen i Hordaland går i en innstilling til fylkestinget inn for at gassbussprosjektet i Bergen skal videre føres. I sin innstilling ber rådmannen om at fylkestinget gir rådmannen mandat til å innføre nye gassbusser i bergenstrafikken inntil det er kommet en avklaring rundt biogassproduksjonen i Bergen. Rådmannen går inn for at det skal kjøpes inn 25 gassbusser og 25 såkalte hybridbusser.

Innstillingen fra rådmannen er en svært god nyhet, sier daglig leder Ove Lunde i HOG Energi i en kommentar. For noen dager siden leverte HOG en rapport til Hordaland fylke og Bergen kommune om framtidig bruk av gassbusser, og gradvis overgang til biogass som drivstogg i bussene i Bergen. Rådmannsinnstillingen er helt i tråd med de anbefalninger HOG Energi har gitt til politikerne i Bergen og i Hordaland. -Dette er gledelig, og et stort skritt videre i arbeidet med å få til reduserte klimautslipp og reinere luft i Bergen, sier Ove Lunde. Se fylkesrådmannens innstilling her.

Read file
 Les Fylkesrådmannens forslag til innstillig