"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

HOG Energi anbefaler Hordaland fylkeskommune å satse på biogass i busstrafikken

En ny rapport som HOG Energi har utarbeidet slår fast at satsing på biogass som framtidig drivstoff i bussene i Bergen vil gi betydelig reduserte klimagassutslipp og bidra til reinere luft. Rapporten er overlevert både til Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.

Daglig leder Ove Lunde i HOG Energi opplyser at biogass har vært et tema organisasjonen har hatt fokus på i lengre tid. Rapporten som nå er laget, er en del av et større forprosjekt som skal vurdere hvilke tiltak som må settes i verk for å innføre biogass som framtidens miljøvennlig drivstoff i transportsektoren.
-Vi har i dette prosjektet arbeidet spesielt med Bergen, men kommer om kort tid til å sette i gang et prosjekt som skal omhandle hele Hordaland med tanke på framtidig bruk av biogass som drivstoff i tungtransporten. HOG Energi har i 15 år arbeidet for bruk av naturgass i bussene, og ved hjelp av kommunale myndigheter, Hordaland fylkeskommune og statlig støtte, har Bergen blitt en foregangangsby i Norge når det gjelder bruk av naturgass i transportsektoren. Det ruller i dag 81 naturgassbusser i Bergensområdet, og erfaringen med disse er meget gode. Vi ser reduserte klimagassutslipp og reinere luft ved bruk av gassbussene. Vinterens kulde har med all tydelighet vist at Bergen trenger å gjennomføre ytterligere tiltak for å få bukt med den sterke forurensingen. Rapporten fra HOG viser at ett av tiltakene er å satse på videreføring av gassbusser og så gradvis innføre biogass som drivstoff i bergensbussene. Vi har anbefalt Bergen kommune å satse på dette tiltaket, og at de henter biogass fra det planlagte produksjonsanlegget i Rådalen.
Satsing på biogass er et prioritert område i mange andre regioner i Norge og i våre naboland. I Sverige og Danmark har de arbeidet bevisst med dette i mange år, og biogass får sterkere og sterkere innpass som drivstoff i buss- og tungtransport. Vi oppfordrer politikerne i Bergen og Hordaland til å satse på biogass som et virkemiddel til å bedre klimaet i regionen, sier Ove Lunde.

Read file
 Les HOG Energi sin rapport